MIKES Kajaani

​​​​MIKESillä on toimipisteet Espoon Otaniemessä ja Kajaanissa. Renforsin Rannan yritysalueella sijaitseva MIKES-Kajaani on keskittynyt voiman, massan, vääntömomentin ja vesivirtauksen mittauslaitteiden kalibrointiin ja tutkimukseen. MIKES-Kajaani toimii myös kansallisena mittanormaalilaboratoriona voiman, vääntömomentin ja massan osalta. MIKES-Kajaanilla on hyvä tunnettuus voiman ja vääntömomentin asiantuntijana sekä laaja kansainvälinen yhteistyöverkosto.

Sovelletun metrologian tutkimusryhmä

Sovelletun metrologian tutkimusryhmä toimii CEMIS-ohjelman (www.cemis.fi) tutkimushankkeissa mittaustieteen ja -tekniikan asiantuntijana sekä on mukana yhteisrahoitteisten hankkeiden suunnittelussa ja teknis-tieteellisessä ohjauksessa. Pääpaino sovelletun metrologian tutkimusryhmällä on nesteiden online-mittausten kehittäminen yhteistyössä yritysten sekä CEMIS:in muiden tutkimusyksiköiden ja kansallisten ja kansainvälisten tutkimusyhteistyökumppaneiden kanssa. Nesteiden virtaustutkimuslaitteiston lisäksi Kajaanin toimitiloihin on rakennettu näytteiden tutkimiseen soveltuvat märkä- ja kuivalaboratoriotilat. Tiloissa voidaan tehdä mm. sakeuden määrityksiä kuivausmenetelmillä. Lisäksi laboratoriolaitteilla voidaan tehdä ns. tuhkamääritys. Kansainvälinen tutkimustoiminta on MIKESissä perinteisesti aktiivista. Eurooppalainen, budjetiltaan 400 M€ mittaustieteeseen suuntautunut tutkimusohjelma on edennyt puoliväliin. MIKES on mukana tässä ohjelmassa 4 %:n osuudella. Tulevina vuosina MIKES-Kajaani on mukana oman aihealueensa hankkeissa.