MIKES Kajaani - maailman pohjoisin mittanormaalilaboratorio

​​​​mikes_kajaani.jpg
VTT MIKES Kajaanin laboratorion toiminta on keskittynyt voiman, vääntömomentin, suurien massojen ja nestevirtauksen mittalaitteiden kalibrointiin ja tutkimukseen. Myös kyseisten suureiden kansalliset mittanormaalit sijaitsevat Kajaanissa.

 

 

 

 

 


AGA_2805_small.jpgVoima, vääntömomentti ja suuret massat

VTT Mikes Kajaani suorittaa voiman kalibrointeja alueella 2 N - 1 MN, pienimmän mittausepävarmuuden ollessa 0,002 %. Kalibroitavia laitteita ovat mm. voima-anturit, voimanmittauslaitteet, erilaiset vaa’at ja vetokoelaitteet.

Vääntömomenttikalibrointeja suoritetaan alueella 0,1 Nm - 20 kNm, pienin epävarmuus on 0,05 %. Kalibroitavia laitteita ovat mm. vääntömomenttianturit, vääntömomenttiavainten kalibrointilaitteet ja vääntömomenttiavaimet sekä hydraulivääntimet.

Suurten massojen kalibroinnit suoritetaan alueella 20 - 2000 kg pienimmän epävarmuuden ollessa 12 mg.

 


D2001_divertteri2.jpgNestevirtaus

VTT MIKES Kajaanin nestevirtauslaboratoriossa käytetään kalibrointimenetelmänä joko gravimetrista kalibrointia, jolloin mittanormaalina toimii vaaka, tai sitten referenssimenetelmään perustuvaa kalibrointia, jolloin mittanormaalina toimii jäljitettävästi kalibroitu nestevirtausmittari. Näillä laitteistoilla voidaan tehdä kalibrointeja erilaisille nestevirtausmittareille koosta DN10 aina DN500 saakka tilavuusvirtauksen ollessa 0,36 m3/h - 2700 m3/h. Mittausepävarmuus on 0,07 - 0,3 %.

 

 

_MG_3910_small.JPG


Lisäksi Kajaanissa on massankierrätyslaitteisto sekä nestevirtausmittauskontti. Jäähdytyksellä ja lämmityksellä varustetussa massankierrätyslaitteistossa voidaan kierrättää sakeudeltaan 0 - 7 % massaa virtausnopeuksilla 0,5 - 3 m/s. Laitteiston putkikoot ovat DN150, DN100 ja DN50.

Ympäristön ja teollisuuden mittauksiin suunnitellussa mittauskontissa pystytään tekemään vesimittausten lisäksi epäpuhtaiden nesteiden mittauksia putkikoossa DN50 - DN200 maksimitilavuusvirtauksen ollessa 72 m3/h.

 

 

VTT MIKES tarjoaa kohdennettuja palveluja tutkimuksen ja teollisuuden erityistarpeisiin.
Lue lisää https://www.mikes.fi/palvelut-yrityksille


Sovelletun metrologian tutkimusryhmä
Tutkimusryhmä osallistuu aktiivisesti kansainvälisiin EMPIR-hankkeisiin omilla suurealueillaan. Lisäksi ryhmä toimii alueellisen CEMIS-ohjelman (www.cemis.fi) tutkimushankkeissa mittaustieteen ja -tekniikan asiantuntijana sekä on mukana yhteisrahoitteisten hankkeiden suunnittelussa, toteutuksessa ja teknis-tieteellisessä ohjauksessa.


Käynnissä olevat hankkeet:

ComTraForce - Kattava jäljitettävyys voimametrologian palveluille (EMPIR, 2019-2022)

HYTELI - Hyvinvoinnin, terveydenhoidon ja liikunnan innovaatioalustat (CEMIS EAKR, 2019-2020)

INNOBIO - Uudet, innovatiiviset ja laadukkaat mittaukset sekä prosessit osana biojalostus- ja  kaivosteollisuuden arvoketjua (CEMIS EAKR, 2019-2020)

MetroWaMet - Mittaustekniikkaa kotitalouksien vesimittauksille (EMPIR, 2018-2021)

MultiFlowMet II - Metrologian kehittäminen monifaasivirtauksille (EMPIR, 2017-2020)


Päättyneet hankkeet:

BIOMIT - Uudistuvan biotalouden sektorin sekä kaivannaisteollisuuden prosessi- ja mittauskehityshanke (CEMIS EAKR, 2017-2018)

LIIKUTPA - Liikunnan ja hyvinvoinnin uudet teknologiat ja palvelut (CEMIS EAKR, 2017-2018)

MN·m Torque - Luotettavia vääntömomenttimittauksia MN·m-alueella (EMPIR, 2015-2018)

Virtuaalivalmentaja terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaisille (CEMIS EAKR 2016-2018)