Ympäristö ja ilmasto

    

EMPIR

Biomethane: Metrologiaa tukemaan biometaanin käyttöä

2017–2020   Metrologiset puitteet biometaanin laadun arvioimiseksi

IMPRESS 2: Ilman epäpuhtauspäästöjen metrologiaa

2017–2020   Mittausmenetelmiä tukemaan eurooppalaisia säädöksiä ilman epäpuhtauksille

MercOx: Menetelmiä hapettuneen elohopean mittauksiin

2017–2020   Elohopean reaktiivisten muotojen mittausmenetelmiä ilman saastumisen monitorointiin

MetroDECOM II: Metrologiaa ydinlaitosten käytöstäpoistoa tukemaan

2017–2020   Yhteiskunnan suojeleminen ydinvoimalaitosten käytöstäpoiston aiheuttamilta vaaroilta

SIRS: Mittaustekniikkaa stabiileille isotoopeille 

2017–2020   Menetelmiä päästöjen ja vähennystavoitteiden todentamiseksi