Ympäristö ja ilmasto

    

EMPIR

Biomethane       Metrologiaa tukemaan biometaanin käyttöä

2017–2020                   Metrologiset puitteet biometaanin laadun arvioimiseksi

IMPRESS 2           Ilman epäpuhtauspäästöjen metrologiaa

2017–2020                   Mittausmenetelmiä tukemaan eurooppalaisia säädöksiä ilman epäpuhtauksille

MercOx                Menetelmiä hapettuneen elohopean mittauksiin

2017–2020                    Elohopean reaktiivisten muotojen mittausmenetelmiä ilman saastumisen monitorointiin

MetroDECOM II  Metrologiaa ydinlaitosten käytöstäpoistoa tukemaan

2017–2020                    Yhteiskunnan suojeleminen ydinvoimalaitosten käytöstäpoiston aiheuttamilta vaaroilta

SIRS                       Mittaustekniikkaa stabiileille isotoopeille 

2017–2020                    Menetelmiä päästöjen ja vähennystavoitteiden todentamiseksi