Ympäristö

​Luotettavia ja vertailtavissa olevia mittausmenetelmiä tarvitaan uusien tekniikoiden ympäristöpäästöjen sekä ilmastonmuutoksen mittaamiseen, jotta saavutetaan jatkuva kasvu ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavalla kestävällä tavalla. Lisäksi yhä tiukentuvat ympäristömääräykset, päästökauppa sekä vaatimukset paremmasta energiatehokkuudesta pienemmillä päästöillä asettavat omat vaatimuksensa mittauksille. Monilla alueilla mittaus ja mittaustulosten jäljitettävyys ovat kuitenkin vielä kehitysvaiheessa. Useat ympäristömittaukset edellyttävät vielä hyvin pienten pitoisuuksien jäljitettävää mittaamista pitkillä aikaväleillä.

MIKESissä tutkitaan ja kehitetään optisen spektroskopian menetelmiä hyvin pieninä pitoisuuksina esiintyvien ympäristölle haitallisten aineiden mittaamiseksi ilmasta ja nesteistä. Lisäksi kehitetään entistä tarkempia ja jäljitettäviä aerosolipartikkeli- ja kosteusmittalaitteita.

Alueen tutkimusprojekteja

  • Mittalatteiden kehittäminen kaasumaisten epäpuhtauksien mittaamiseen ilmassa
  • Moottoriajoneuvojen hiukkaspäästöjen mittausmenetelmien kehittäminen
  • Uusien siirtonormaalien ja luotettavien mittausmenetelmien kehittäminen ilmakehän mittaamiseen
  • Jäljitettäviin mittauksiin perustuvan spektritietokannan luominen ilmaston mallinnuksen luotettavuuden parantamiseksi
  • Mittalaitteiden kehittäminen paineen, lämpötilan, kosteuden ja ilman nopeuden jäljittettäviin mittauksiin ilmastomallien parantamiseksi
  • Uusien menetelmien ja mittalaitteiden kehittäminen kaasumaisten päästöjen miittaamiseen ydinjätteiden loppusijoituksessa