WindEFCY: Mekaanisen tehon ja sähkötehon jäljitettäviä mittauksia tuuliturbiinien tehokkuuden määrittämiseksi

 

2020–2023     Testausmenetelmiä varmistamaan tuulivoimatuotannon luotettavuusWindmills_clipped_www.jpg

Tuulivoimateollisuus tarvitsee standardoituja testejä tuulivoimalan moottorikodan ja sen komponenttien hyötysuhteen määrittämiseksi testipenkissä, jotta voitaisiin parantaa tuuliturbiinien voimansiirron tehokkuutta, nopeuttaa kehityssyklejä ja lyhentää markkinoille saattamisaikaa

Hankkeessa luodaan käytännöllinen ja jäljitettävä menetelmä tuulivoimaloiden moottorikodan ja sen komponenttien tehokkuuden määrittämiseksi suurissa koepenkeissä.

Projektin toimenpiteet:
TP1: Vaikuttavat muuttujat ja reunaehdot tuuliturbiinien tehokkuuden määrittämisessä
TP2: Mekaanisen tehon mittaus
TP3: Sähkötehon mittaus
TP4: Tehokkuuden määritys nacelle-testipenkeissä.

VTT MIKES kehittää vääntömomentille siirtonormaaleja, joiden mittausalue ulottuu jopa 100 kN m:iin, ja joita käytetään kalibroimaan nopeasti pyörivän akselin vääntömomenttimittauksia erilaisissa testipenkeissä.

Lisätietoja: Jani Korhonen, puh. +358 50 443 4206, jani.korhonen(at)vtt.fi