​​    

Tieteellinen metrologia

 

EMPIR

Real-K: Uudelleen määritellyn kelvinin realisointi

2019–2022   Uuden kelvinin käyttöönoton helpottaminen samalla kun pidennetään nykyisten asteikkojen käyttöikää

GIQS: Impedanssin kvanttinormaali grafeenista

2019–2022   Uusi ja helppokäyttöisempi kvanttinormaali sähköisille impedanssiyksiköille

GeoMetre: Luotettavia pitkien etäisyyksien mittauksia geodesiaan

2019–2022   Parempi jäljitettävyysketju geodesian pituusmittauksiin

ROCIT: Optisia kelloja SI-sekunnin uudelleenmäärittelyyn

2019–2022   Askelmat kohti SI-sekunnin optista uudelleenmäärittelyä

SIQUST: Yksifotonilähteitä kvanttinormaaleille

2018–2021   Yksifotonilähteitä kvanttiteknologian innovaatioiden nopeuttamiseksi

PhotOQuanT: Optomekaanisia ja fotoniikan antureita lämpötilamittauksiin nanomittakaavassa

2018–2021   Mesoskooppisia lämpömittareita pienten rakenteiden lämpötilan mittaukseen

CC4C: Coulombin kiteitä atomikelloihin

2018–2021   Atomikelloja tyydyttämään teollisuuden kasvava tarve tarkkaan aikaan

3DNano: Jäljitettävyys kolmiulotteiseen nanometrologiaan

2016–2019   Jäljitettäviä kalibrointipalveluita kolmiulotteiseen nanometrologiaan

e-SI-amp: SI-ampeerin kvanttitoteutus

2016–2019:   Tulevaisuuden SI-ampeerin toteuttaminen ja jakaminen

InK2: Kelvinin uuden määritelmän täytäntöönpano

2016–2019   Lämpötilan mittausmenetelmiä kelvinin uudelleenmääritystä tukemaan

OC18: Optiset kellot 10–18 epävarmuudella

2016–2019   Tulevaisuuden taajuuden primaarinormaalit

PhotoLED: Tulevaisuuden fotometria – LED-valonlähteet

2016–2019   Metrologinen tuki hehkulamppujen vaihtamiseksi LED-lamppuihin

QuADC: Kvanttilaitteita AC-jännitteiden generointiin ja mittaukseen  

2016–2019   Ac-jännitteen mittausmenetelmiä teollisuudelle

Suomen Akatemia

SA_QuMOS: CMOS-pohjainen alusta kvanttiteknologioille

2015–2019   Teknologia-alusta kvanttikomponenttien integroimiseksi samalle sirulle

GEPOS: Geofysikaalinen laboratorio ja observatorio infrastruktuuri FIN-EPOS:ssa

2015–2018   Kuitulinkki koordinoidun yleisajan siirtoon Metsähovin