​​    

Tieteellinen metrologia

EMPIR

3DNano            Jäljitettävyys kolmiulotteiseen nanometrologiaan

2016–2019        Jäljitettäviä kalibrointipalveluita kolmiulotteiseen nanometrologiaan

e-SI-amp           SI-ampeerin kvanttitoteutus

2016–2019        Tulevaisuuden SI-ampeerin toteuttaminen ja jakaminen

InK2                   Kelvinin uuden määritelmän täytäntöönpano

2016–2019         Lämpötilan mittausmenetelmiä kelvinin uudelleenmääritystä tukemaan

OC18                 Optiset kellot 10–18 epävarmuudella

2016–2019        Tulevaisuuden taajuuden primaarinormaalit

PhotoLED         Tulevaisuuden fotometria – LED-valonlähteet

2016–2019        Metrologinen tuki hehkulamppujen vaihtamiseksi LED-lamppuihin

QuADC              Kvanttilaitteita AC-jännitteiden generointiin ja mittaukseen  

2016–2019         Ac-jännitteen mittausmenetelmiä teollisuudelle

Suomen Akatemia

SA_QuMOS      CMOS-pohjainen alusta kvanttiteknologioille

2015–2019        Teknologia-alusta kvanttikomponenttien integroimiseksi samalle sirulle

GEPOS              Geofysikaalinen laboratorio ja observatorio infrastruktuuri FIN-EPOS:ssa

2015–2018        Kuitulinkki koordinoidun yleisajan siirtoon Metsähovin