​​        

Teollisuuden uudistuminen

 

EMPIR/EMRP

3DNano        Jäljittetävyys kolmiulotteiseen nanometrologiaan

2016–2019    Jäljitettäviä kalibrointipalveluita kolmiulotteiseen nanometrologiaan

FreeFORM    Optisten pintojen metrologiaa

2016–2019    Mittauksia tukemaan asfääristen ja vapaamuotoisten linssien kehitystä

MetAMMI     Metrologiaa materiaalia lisäävän valmistuksen lääketieteellisiin 
sovelluksiin

2016–2019    Luotettavuutta materiaalia lisäävällä valmistuksella tehtyihin lääkinnällisiin     
                        laitteisiin

HIT                 Metrologiaa korkean lämpötilan ja muuttuvien olosuhteiden 
kosteusmittauksiin

2015–2018    Teollisuudelle tarkkoja kosteusmittauksia korkeassa lämpötilassa

MetHPM       Metrologiaa massavalmistukseen painotekniikalla

2015–2018    Mittausmenetelmiä painetun elektroniikan valmistukseen

PhotInd         Metrologiaa fotoniikkateollisuudelle

2015–2018     Kehittyneitä kalibrointi- ja karakterisointimenetelmiä fotoniikkaan

​Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Kainuun Liitto

BIOMIT          Uudistuvan biotalouden sektorin sekä kaivannaisteollisuuden prosessi- ja mittauskehityshanke