​​        

Teollisuuden uudistuminen

 

EMPIR/EMRP

ComTraForce: Kattava jäljitettävyys voimametrologian palveluille

2019–2022   Jäljitettävyysketju mekaanisen ja materiaalitestauksen voimamittauksille

NanoXSpot: Röntgenputkien fokuspisteen koon mittaus

2019–2022   Komponenttitarkastuksen mahdollistaminen nanometrialueella

WRITE: Tarkka aika teollisuudelle

2018–2021   Uusia ajansiirtotekniikoita teollisuuden tarpeisiin

DynPT: Mittaus- ja kalibrointimenetelmiä dynaamiselle paineelle ja lämpötilalle

2018–2021   Mittausten luotettavuuden parantaminen nopeasti muuttuvissa olosuhteissa

LaVa: Metrologiaa suurille kappaleille

2018–2021   Valmistusteollisuuden suurten dimensioiden mittaamisen parantaminen

MicroProbes: Monikäyttöisiä ultranopeita mikroantureita

2018–2021   Uuden sukupolven kosketusmikroantureita materiaalien pinnan mittauksiin

AdvanCT: Tietokonetomografiaa teollisuuden dimensio- ja pintamittauksiin

2018–2021   Teollisuuden CT-mittausten laadun ja tehokkuuden parantaminen

MetAMC II: Metrologiaa ilmassa esiintyville epäpuhtausmolekyyleille

2018–2021   Laadun parantaminen ja häviöiden vähentäminen puhdastilavalmistuksessa

MetroWaMet: Mittaustekniikkaa kotitalouksien vesimittauksille

2018–2021   Kotitalouksissa käytettävien vesimittareiden tarkkuuden parantaminen

3DNano: Jäljittetävyys kolmiulotteiseen nanometrologiaan

2016–2019   Jäljitettäviä kalibrointipalveluita kolmiulotteiseen nanometrologiaan

FreeFORM: Optisten pintojen metrologiaa

2016–2019   Mittauksia tukemaan asfääristen ja vapaamuotoisten linssien kehitystä

MetAMMI: Metrologiaa materiaalia lisäävän valmistuksen lääketieteellisiin sovelluksiin

2016–2019   Luotettavuutta 3D-tulostettuihin lääkinnällisiin laitteisiin

HIT: Metrologiaa korkean lämpötilan ja muuttuvien olosuhteiden 
kosteusmittauksiin

2015–2018   Teollisuudelle tarkkoja kosteusmittauksia korkeassa lämpötilassa

MetHPM: Metrologiaa massavalmistukseen painotekniikalla

2015–2018   Mittausmenetelmiä painetun elektroniikan valmistukseen

PhotInd: Metrologiaa fotoniikkateollisuudelle

2015–2018   Kehittyneitä kalibrointi- ja karakterisointimenetelmiä fotoniikkaan

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Kainuun Liitto

INNOBIO: Uudet, innovatiiviset ja laadukkaat mittaukset sekä prosessit osana biojalostus- ja kaivosteollisuuden arvoketjua

BIOMIT: Uudistuvan biotalouden sektorin sekä kaivannaisteollisuuden prosessi- ja mittauskehityshanke