​​        

Teollisuuden uudistuminen

 

EMPIR/EMRP

WRITE               Tarkka aika teollisuudelle

2018–2021        Uusia ajansiirtotekniikoita teollisuuden tarpeisiin

DynPT               Mittaus- ja kalibrointimenetelmiä dynaamiselle paineelle ja lämpötilalle

2018–2021        Mittausten luotettavuuden parantaminen nopeasti muuttuvissa olosuhteissa

LaVa                  Metrologiaa suurille kappaleille

2018–2021        Valmistusteollisuuden suurten dimensioiden mittaamisen parantaminen

MicroProbes    Monikäyttöisiä ultranopeita mikroantureita

2018–2021         Uuden sukupolven kosketusmikroantureita materiaalien pinnan mittauksiin

AdvanCT           Tietokonetomografiaa teollisuuden dimensio- ja pintamittauksiin

2018–2021         Teollisuuden CT-mittausten laadun ja tehokkuuden parantaminen

MetAMC II        Metrologiaa ilmassa esiintyville epäpuhtausmolekyyleille

2018–2021         Laadun parantaminen ja häviöiden vähentäminen puhdastilavalmistuksessa

MetroWaMet   Mittaustekniikkaa kotitalouksien vesimittauksille

2018–2021         Jäljitettäviä kalibrointipalveluita kolmiulotteiseen nanometrologiaan

3DNano            Jäljittetävyys kolmiulotteiseen nanometrologiaan

2016–2019         Kotitalouksissa käytettävien vesimittareiden tarkkuuden parantaminen

FreeFORM       Optisten pintojen metrologiaa

2016–2019       Mittauksia tukemaan asfääristen ja vapaamuotoisten linssien kehitystä

MetAMMI        Metrologiaa materiaalia lisäävän valmistuksen lääketieteellisiin 
sovelluksiin

2016–2019       Luotettavuutta 3D-tulostettuihin lääkinnällisiin laitteisiin

HIT                    Metrologiaa korkean lämpötilan ja muuttuvien olosuhteiden 
kosteusmittauksiin

2015–2018       Teollisuudelle tarkkoja kosteusmittauksia korkeassa lämpötilassa

MetHPM          Metrologiaa massavalmistukseen painotekniikalla

2015–2018        Mittausmenetelmiä painetun elektroniikan valmistukseen

PhotInd            Metrologiaa fotoniikkateollisuudelle

2015–2018        Kehittyneitä kalibrointi- ja karakterisointimenetelmiä fotoniikkaan

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Kainuun Liitto

INNOBIO          Uudet, innovatiiviset ja laadukkaat mittaukset sekä prosessit osana biojalostus- ja kaivosteollisuuden arvoketjua

BIOMIT             Uudistuvan biotalouden sektorin sekä kaivannaisteollisuuden prosessi- ja mittauskehityshanke