STELLAR: Stabiilien isotooppien metrologia tukemaan ilmastotoimia ja sääntelyä

 

2020–2023     Menetelmiä tärkeimpien kasvihuonekaasujen hiilidioksidin ja metaanin alkuperän paljastamiseksiCO2_www.jpg

Tukeakseen hallituksia päästöjen todentamisessa ja kansallisten vähentämistavoitteiden osoittamisessa pitää pystyä erottamaan toisistaan kasvihuonekaasujen luonnolliset ja ihmisen aiheuttamat lähteet. Tämä vaatii tarkkoja taustapitoisuuksien ja päästötapahtumien aiheuttamien vaikutusten mittauksia

Hanke täyttää jäljitettävyysaukon hiilidioksidin ja metaanin isotooppisen koostumuksen mittauksissa tarjoamalla uuden mittausinfrastruktuurin.

Projektin toimenpiteet:
TP1: Seuraavan sukupolven hiilidioksidin isotooppisuhteen referenssikaasut
TP2: Isotooppisuhteen referenssikaasut d13CH4 and d2H–CH4 molekyyleille
TP3: Optisen spektroskopian kehittäminen hiilidioksidin ja metaanin isotooppisuhteiden määrittämiseen.

VTT MIKES päivittää ja parantaa kenttäkäyttöisen optisen spektrometrin tarkkuutta soveltuvaksi ilmakehän hiilidioksidin isotooppien ja päästölähteen metaanisotooppien mittauksiin.

Lisätietoja: Tuomas Poikonen, puh. +358 50 590 4070,   
tuomas.poikonen(at)vtt.fi