SIRS: Mittaustekniikkaa stabiileille isotoopeille

2017–2020         Menetelmiä päästöjen ja vähennystavoitteiden todentamiseksi 

Menetelmiä luonnollisen ja ihmisen aikaansaamien päästölähteiden erottamiseen toisistaan tarvitaan hallitusten tukemiseksi päästöjen todentamiseksi ja vähennystavoitteiden osoittamiseksi.

Projekti kehittää tärkeimpien kasvihuonekaasujen eli hiilidioksidin ja typpioksiduulin stabiilien isotooppien mittaukseen jäljitettäviä menetelmiä. 

MIKES kehittää ilmakehän tutkimuksiin kompaktin laserspektroskopiaan perustuvan isotooppianalysaattorin typpioksiduulille ja kenttäkelpoisen isotooppianalysaattorin hiilidioksidille.

Lisätietoja: Tuomas Poikonen, puh. +358 50 590 4070, tuomas.poikonen(at)vtt.fi

Projektin kotisivu: http://www.vtt.fi/sites/SIRS/the-project

SIRS_Logo.jpg