SI-Hg: Käytäntöjä alkuainemuotoisen ja hapettuneen elohopean jäljitettäviin pitoisuusmittauksiin

 

2020–2023     Pyrkimyksiä elohopean hallitsemiseksi ja vähentämiseksi ympäristössäPipe_Medium.jpg

Elohopea on yksi suurimmista suorista uhista ihmisten, eläinten ja ympäristön terveydelle ympäri maailmaa. Luotettavat ja jäljitettävät elohopeapitoisuuksien mittaukset ovat välttämättömiä elohopeapitoisuuksien hallitsemiseksi ja vähentämiseksi ympäristössä, lainsäädännön velvoitteiden täyttämiseksi ja ihmisten terveyden suojelemiseksi.

Hankkeessa kehitetään kentällä käytettävien elohopeakaasugeneraattoreiden SI-jäljitettävää kalibrointia, arviointia ja sertifiointia koskevia protokollia.

Projektin toimenpiteet:
TP1: Jäljitettävien mittausten varmennusprotokollan kehittäminen ja validointi elohopeakaasugeneraattoreille (alkuainemuotoinen elohopea)
TP2: Elohopeakaasugeneraattorien (hapettunut elohopea)sertifiointiprotokollien validointi
TP3: Elohopeakaasugeneraattorien (alkuainemuotoinen ja hapettunut elohopea) suorituskyvyn arviointi.

VTT MIKES arvioi olemassa olevien elohopeakaasugeneraattorien suorituskykyä, kehittää sertifiointiprotokollan elohopeakaasugeneraattoreille ja osallistuu elohopeapitoisuuksien vertailumittauksiin.

Lisätietoja: Timo Rajamäki, puh. +358 50 573 2823,   
timo.rajamaki(at)vtt.fi