Real-K: Uudelleen määritellyn kelvinin käytännön realisointi


2019–2022   Uuden kelvinin käyttöönoton helpottaminen samalla kun pidennetään nykyisten asteikkojen käyttöikää

Uudessa SI-järjestelmässä, kelvin on määritelty Boltzmannin vakion kiinteän lukuarvon avulla. Tämän vuoksi on kehitettävä uusia käytännöllisiä menetelmiä kelvinin toteuttamiseksi eri lämpötila-alueilla.

Projekti kehittää primaarisia lämpömittareita lämpötila alueille yli 1300 K ja alle 25 K helpottamaan uudelleenmääritellyn kelvinin käyttöönottoa sekä pyrkii kehittämään nykyisiä lämpötila-asteikkoja, jotta niiden käyttöikää voidaan jatkaa, kunnes uudet primaarimenetelmät on otettu käyttöön.

Projektin toimenpiteet:
TP1: Uudelleen määritellyn kelvinin realisointi yli 1300 K:n lämpötilassa
TP2: Uudelleen määritellyn kelvinin realisointi alle 25 K:n lämpötilassa
TP3: Kansainvälisen lämpötila-asteikon ITS-90 käyttöiän pidentäminen
TP4: Kehittää primaarimenetelmiä lämpötilan mittaukseen koko lämpötila-alueelle

MIKES kehittää ja valmistaa lämpötila-alueelle 1–25 K optimoituja uusia Coulombin saartoon perustuvia lämpömittareita (Coulomb blockade thermometers, CBT) ja osoittaa yhteistyössä teollisuuskumppanin kanssa CBT:n avulla tapahtuvan kelvinin edelleenvälittämisen loppukäyttäjille.

Lisätietoja: Ossi Hahtela, puh. 050 303 9340, ossi.hahtela(at)vtt.fi