PhotOQuanT: Optomekaanisia ja fotoniikan antureita lämpötilamittauksiin nanomittakaavassa

   PhotOQuanT_logo.png
2018–2021 ​ Mesoskooppisia lämpömittareita pienten rakenteiden lämpötilan mittaukseen                 

Useissa sovelluksissa on kasvava tarve tehdä lämpötilan mittauksia yhä pienemmillä mittakaavoilla. Tällä hetkellä käytettävissä olevat lämpömittarit eivät kuitenkaan pysty vastaamaan tähän haasteeseen.

Projektissa kehitetään optomekaanisia ja fotoniikan antureita lämpötilan mittaamiseen nano- ja mikrometrin kokoisille rakenteille. Lopullisena tavoitteena on kehittää luotettava kvanttistandardi lämpötilamittareille.

Projektin toimenpiteet:PhotOQuanT.png
TP1: Fotonisten ja kvanttioptomekaanisten laitteiden suunnittelu, valmistus ja materiaalien optimointi
TP2: Toiminnallisuuden optimointi materiaalitutkimuksella
TP3: Fotoniset ja optomekaaniset lukutekniikat
TP4: Fotonisten ja optomekaanisten lämpömittarien metrologinen validointi

VTT MIKES rakentaa, karakterisoi ja validoi fotoniikan antureihin perustuvan lämpötilanmittauksen laitteiston ja kehittää kalibrointimenetelmiä.

Lisätietoja: Ossi Hahtela, puh. +358 50 303 9340, ossi.hahtela(at)vtt.fi

Projektin kotisivu:  https://www.vtt.fi/sites/PhotOQuanT/