​    

PhotoLED: Tulevaisuuden fotometria – LED-valonlähteet

2016–2019        Metrologinen tuki hehkulamppujen vaihtamiseksi LED-lamppuihinPhotoLED.png

Uusia fotometrisiä tekniikoita ja LED-standardeja tarvitaan, koska perinteiset hehkulamput korvataan SSL-tuotteilla (SSL solid-state lighting, kiinteän olomuodon valaisimet), tyypillisesti LED-valoilla.

Projekti kehittää LEDeihin perustuvia uusia standardilamppuja, joita käytetään kalibrointivalonlähteinä fotometrisissä mittauksissa sekä uusia mittaustekniikoita niiden karakterisointiin.

MIKES tutkii uusien LED-valonlähteiden yhteensopivuutta nykyisten standardien kanssa ja valitsee näistä sopivat ehdokkaat uusiksi standardilampuiksi.

Lisätietoja: Tuomas Poikonen, puh. +358 50 590 4070, tuomas.poikonen(at)vtt.fi

Projektin kotisivu: http://photoled.aalto.fi/