​  

OC18: Optiset kellot 1E–18 epävarmuudella

2016–2019        Tulevaisuuden taajuuden primaarinormaalit

Erittäin tarkoille optisilla kelloilla on sovelluksia useilla eri aloilla aina perustieteestä ja metrologiasta geodesiaan, satelliittinavigointiin ja ympäristön seurantaan.

Projektissa kehitetään maailman tarkimpia optisia atomikelloja, jotka tukevat SI-järjestelmän tulevaa uudistusta.

MIKES tutkii kelloissa käytettävien optisten kaviteettien ominaisuuksia sekä kehittää ioni-loukkujen reaaliaikaista lämpötilan mittausta ja parantaa niiden ominaisuuksia.

Lisätietoja: Thomas Lindvall, puh. +358 50 443 4108, thomas.lindvall(at)vtt.fi

Projektin kotisivu: http://empir.npl.co.uk/oc18/