​​     

MultiFlowMet II: Metrologian kehittäminen monifaasivirtauksille


2017–2020          Luotettavia virtausmittauksia vedenalaiseen öljyn- ja maakaasuntuotantoonmfm-logo_220x83.png

Vedenalaisen öljyn- ja maakaasuntuotannon kenttämittausten epävarmuus on korkea, mikä aikaansaa tuotannon tehottomuutta ja miljardien eurojen kustannuksia.

Projektin tavoitteena on saada aikaan merkittävä verkosto monifaasiviratusmittausten referenssilaboratorioita, jotka tarjoavat luotettavia ja harmonisoituja testimenetelmiä sekä vertailukelpoisia mittauksia.

MIKES tuottaa perusteellisen joukon testimatriiseja ja -käytäntöjä keskinäisiin monifaasivirtausvertailuihin sekä laatii testimittauksille epävarmuuslaskelmat.

Lisätietoja: Mika Huovinen, puh. +358 50 415 5974, mika.huovinen(at)vtt.fi

Projektin kotisivu: https://www.tuv-sud.co.uk/uk-en/about-tuev-sued/tuev-sued-in-the-uk/nel/members-area/european-metrology-research-programme/multiflowmet-ii