METVES II: Solunulkoisten vesikkelien pitoisuusmittausten standardisointi lääketieteellisiä diagnooseja varten


2019–2022   Parempi mittaustarkkuus uudentyyppisille biomarkkereilleMETVES_II_logo.png

Solunulkoiset vesikkelit (Extra-cellular Vesicles, EV) ovat soluperäisiä hiukkasia kehon nesteissä, joilla on erinomainen potentiaali toimia seuraavan sukupolven biomarkkereina yleisten sairauksien varhaisessa diagnosoinnissa. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole luotettavia menetelmiä niiden karakterisointiin.METVES_II.png

Projekti kehittää vertailumateriaaleja ja -menetelmiä virtaussytometrialla tapahtuvaan solunulkoisten vesikkelien kakkien havaitsemiseen liittyvien näkökohtien standardisoimiseksi.

Projektin toimenpiteet:
TP1: Vertailumateriaalien kehittäminen
TP2: Referenssimenetelmien kehittäminen EV-vertailumateriaalien karakterisoimiseksi
TP3: Biologisten testinäytteiden kehittäminen ja karakterisointi

MIKES optimoi atomivoimamikroskooppinsa soveltuvaksi EV-vertailumateriaalien ja biologisten testinäytteiden jäljitettävään koon määrittämiseen.

Lisätietoja: Virpi Korpelainen, puh. 050 410 5504, virpi.korpelainen(at)vtt.fi