MetroDecom II: Metrologiaa ydinlaitosten käytöstäpoistoa tukemaan

2017–2020           Yhteiskunnan suojeleminen ydinvoimalaitosten käytöstäpoiston aiheuttamilta vaaroilta

Lähitulevaisuudessa yksi EU:n jäsenvaltioiden merkittävimmistä ympäristöhaasteista on se, miten varmistetaan radioaktiivisen jätteen turvallinen hävittäminen ydinvoimaloiden käytöstä poistamisesta.

Projekti kehitää validoituja menetelmiä radioaktiivisuuden mittaamiseen paikan päällä, jätteiden lajitteluun ja tarkkailuun sekä jätteiden tilan seurantaan.

MIKES kehittää täysin kannettavan automaattisen laserspektrometrin ​paikan päällä tapahtuvaan jatkuvaan radiohiilen mittaukseen kaasumaisista  hiilidioksidi- ja metaanipäästöistä. 

Lisätietoja: Guillaume Genoud, puh. +358 50 511 0065, guillaume.genoud(at)vtt.fi

Projektin kotisivu: http://empir.npl.co.uk/metrodecom/