MercOx: Menetelmiä hapettuneen elohopean mittauksiin

​2017–2020          Elohopean reaktiivisten muotojen mittausmenetelmiä ilman saastumisen monitorointiin

Elohopea on yksi myrkyllisimmistä metalleista. Elohopeayhdisteiden jäljitettäviä kalibrointimenetelmiä tarvitaan, jotta voidaan osoittaa EU:n määräysten vaatimusten täyttyminen.

Projektissa kehitetään jäljitettäviä mittanormaaleja ja mittausmenetelmiä hapettuneen elohopean analysoimiseksi savupiippujen päästöistä ja ilmakehässä.

MIKES testaa ja validoi uusia sekä olemassa olevia menetelmiä hapettuneen elohopean mittaamiseksi savupiippujen päästöistä.

Lisätietoja: Timo Rajamäki, puh. +358 50 573 2823, timo.rajamaki(at)vtt.fiMercOx_logo.png

Projektin kotisivu: http://www.mercox.si/