Vetymaser

​MIKESin aika- ja taajuuslaboratorio toimii aikavälin ja taajuuden kansallisena mittanormaalilaboratoriona sekä ylläpitää Suomen virallista aikaa. Taajuus on kaikkein tarkimmin mitattavissa oleva suure. MIKESin Cs-atomikelloilla ja vetymasereilla taajuus pystytään realisoimaan suhteellisella epävarmuudella 3·10-13. Ajaksi muutettuna tämä vastaa 1 sekuntia 100000 vuodessa. Ajanhetki määritetään GPS-satelliittivastaanottimella common view-mittauksella 0,02 µs:n epävarmuudella ja ilmoitetaan kansainvälisen sopimuksen mukaisesti koordinoituna yleisaikana (UTC). Kansallinen mittanormaalilaboratorio ylläpitää myös NTP-palvelua, jolla tietokoneet voidaan verkon kautta tahdistaa Suomen viralliseen aikaan.

Kansallinen ajan ja taajuuden mittanormaalilaboratorio ylläpitää myös normaalitaajuuslähetintä.