Optinen taajuuskampa

MIKESissä on kehitetty metrologisiin sovelluksiin optinen taajuuskampa. Moodilukitusta laserista tulevat ultralyhyet, vain muutamia kymmeniä femtosekunteja pitkät, valopulssit johdetaan fotonikidekuituun, jossa epälineaarisen vuorovaikutuksen seurauksena syntyy aallonpituusvälille 500–1100 nm taajuuskampa. Kun taajuuskampa lukitaan atomikelloon, kammassa olevien satojen tuhansien taajuuskomponenttien taajuudet tunnetaan atomikellon tarkkuudella. Kamman avulla voidaan määrittää lähes minkä tahansa laserin aallonpituus mittaamalla tutkittavan laserin ja kamman yhden taajuuskomponentin välinen taajuusero. Optista taajuuskampaa käytetään myös metrin määritelmän toteuttamiseen Suomessa.