Onnistuiko tuotteesi? Kysy koordinaattimittauskoneelta.

KoordinaattimittauskoneKoordinaattimittauskoneilla (KMK) mitataan suuria ja pieniä kohteita tutkimuksen, valmistuksen tai vaikkapa vianetsinnän tarpeisiin. MIKESissä on käytössä sekä optinen että erikoistarkka teollisuuskokoa oleva koskettava koordinaattimittauskone. Koskettavan KMK:n mittakärjen liikealue on 1000 mm x 900 mm x 600 mm ja mitattavan kappaleen maksimipaino 800 kg. Koskettava tai pikemminkin jopa aavistava mittausmenetelmä tutkii kohteen dimensioita ennalta laaditun ohjelman mukaisesti. Kosketus vastaa pienen, muutaman gramman kultahipun painoa. Laitteen dimensiomittauksen perustarkkuus on niinkin hyvä kuin 0,350 µm ja 1 µm/m.

Parhaaseen tarkkuuteen pyrittäessä tutkittavan kappaleen lämpölaajenemiseen tuleekin kiinnittää erityinen huomio: yhden asteen lämpötilan muutos voi aiheuttaa jopa kymmenkertaisen virheen laitteen perustarkkuuteen nähden. Siispä sekä kappaleen että mittalaitteen lämpötilan pitäminen stabiilina että tarkka kappaleen lämpötilan mittaus on välttämätöntä näille mittauksille.

Koordinaattimittauskoneella voidaan mitata kappaleen ominaisuuksia esim. referenssipintojen/-pisteiden etäisyys, tasomaisuus, yhdensuuntaisuus, suoruus, ympyrämäisyys, kohtisuoruus ja avaruus- sekä tasokulmia. Moniin näistä mittauksista MIKESistä löytyy myös tarkempi mittalaite. Koordinaattimittauskone on välttämätön kun on tarve mitata 3D kappaleiden geometrisiä muotoja ja mittoja. Koskettavalla KMK:lla MIKES tarjoaa pohjoismaiden tarkimmat 3D mittaukset. Laitteiden tarkemmat kuvaukset löytyvät kalibrointipalveluesitteestämme (katso Koordinaattimittaus ja Optinen koordinaattimittaus – videomittaus esitteet).