K2-olosuhteet laboratorioon

​Elektroniset laitteet toimivat laboratoriotiloissa yleensä erinomaisesti. Niiden todellisen käyttöympäristön olosuhteet saattavat kuitenkin poiketa huomattavasti laboratoriossa vallitsevista. Jotta laitteiden luotettava toiminta varmistetaan kaikissa olosuhteissa, täytyy niitä voida testata monissa erilaisissa ympäristöoloissa. MIKESissä on rakennettu mittauskammio, jonka sisälle pystytään tuottamaan vaikka K2:n (maailman toiseksi korkein vuori) olosuhteet. Kammion lämpötilaa, kosteutta ja painetta voidaan säätää samanaikaisesti toisistaan riippumatta laajoilla alueilla: -52 °C … +60 °C, 10 %rh … 95 %rh ja 500 hPa … 1200 hPa. Olennainen osa laitteistoa on tietysti kunkin suureen luotettava ja jäljitettävä mittaaminen.

Mittauskammion halkaisija on 150 mm, tilavuus 7 litraa ja se on sijoitettu suuremman suojakammion sisälle lämpötilan säätämisen ja stabiloinnin helpottamiseksi. Lisäksi mittauskammiota ympäröivä ilmanpaine voidaan pitää sisällä olevaa alhaisempana. Näin vähennetään riskiä, että ympäröivän ilman vesihöyry tunkeutuisi kammioon, mikä etenkin matalilla lämpötiloilla vaikuttaisi kosteuden arvoon. Sähköisten läpivientien kautta voidaan tutkittavan laitteen toimintaa seurata.

 

Tutkija Hannu Sairanen asettamassa sääasemaa kammioon mittauksia varten

Kammio soveltuu erilaisten laitteiden ja materiaalien käyttäytymisen tutkimiseen vaihtelevissa ympäristöoloissa sekä erityisen hyvin painetta, lämpötilaa ja kosteutta mittaavien laitteiden kalibrointiin; esimerkiksi säähavaintolaitteiden ja voimakkaasti yleistymässä olevien henkilökohtaisten rannetietokoneiden ja urheilukellojen. Voidaan vaikkapa selvittää tutkittavana olevan laitteen antamien tulosten riippuvuutta yhdestä suureesta muiden pysyessä vakiona: kello vuoren juurella tai huipulla. Kammion toiminta on huolella testattu, ja mittaukset jäljitettäviä SI-yksiköihin, joten se on valmis palvelemaan asiakkaita.

Lisätietoja: Tutkija Hannu Sairanen,
etunimi.sukunimi@vtt.fi, puh. 050 443 4109