INNOBIO: Uudet, innovatiiviset ja laadukkaat mittaukset sekä prosessit osana biojalostus- ja kaivosteollisuuden arvoketjua

​2019–2020      Mittausratkaisuja bio-, kaivos- ja prosessiteollisuudelle sekä ympäristömonitorointiin

Projektin tavoitteena on vähentää teollisuuden hiilidioksidipäästöjä kehittämällä mittausratkaisuja bioenergiatuotannon ja kaivosteollisuuden prosessien optimointiin. Lisäksi projektissa on tavoitteena fermentointiosaamisen kehittäminen (bioetanolin tuotanto) ja siihen liittyvien jo olemassa olevien pilottimittakaavan laitteistojen modernisointi. Projektin aikana opitaan hyödyntämään tekoälyä ja koneoppimista mittausdatan käsittelyssä. 

Projektin toimenpiteet:    
1: Mallinnusosaaminen syventäminen yritysten tarpeisiin
2: Uudet innovaatiot biotuoteteollisuuteen
3: Prosessimittaukset biotuoteteollisuuteen ja kaivannaisteollisuuteen
4: Mittauksiin liittyvän analytiikan ja laadunvarmistuksen kehitys
5: Kaupallistaminen ja viestintä
 
MIKES osallistuu projektissa mittausepävarmuuden todentamiseen sovelluksissa, joissa käytetään tekoälyä ja koneoppimista. Lisäksi MIKES selvittää yhdessä projektin sidosryhmien kanssa mittausteknisiä ongelmia koskien heidän tuotteitaan ja palveluitaan sekä tekee mittausepävarmuuslaskelmia. Mittausepävarmuutta tarvitaan tulosten luotettavuuden arviointiin, tulosten vertailuun, vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen, menetelmien keskinäiseen arviointiin ja jäljitettävyyden aikaansaamiseen. Tieto mittausepävarmuudesta antaa pohjan kehittää mittauksia todellisen tarpeen tasolle.

Projekti toteutetaan ryhmähankkeena Oulun yliopiston ja VTT MIKES Kajaanin kesken. Projektin kokonaiskustannusarvio on 949 060 € ja päärahoittaja on Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Lisäksi projektilla on kunta-, oma- ja yritysrahoitusta. Projekti toteutetaan 1.1.2019 - 31.12.2020.
 
Lisätietoja: Petri Koponen, puh. +358 40 660 9709, petri.koponen(at)vtt.fi