Impress 2: Ilman epäpuhtauspäästöjen metrologiaa

2017–2020          Mittausmenetelmiä tukemaan eurooppalaisia säädöksiä ilman epäpuhtauksilleimpress-logo.png

Uusien, yhä tiukempia kriteerejä keskeisille ilman epäpuhtauksien päästöille asettavien EU-direktiivien täysimääräisen täytäntöönpanon mahdollistamiseksi tarvitaan metrologisesti kestäviä, luotettavia ja standardoituja mittausmenetelmiä.

Projektissa kehitetään ja validoidaan mittausmenetelmiä useille keskeisille ilman epäpuhtauksille, kuten HF, NH3, PM, formaldehydi, SVOC, OGC, PAH.

MIKES kehittää kenttäkäyttöön soveltuvan analysaattorin hiilidioksidipäästöjen reaaliaikaiseen seurantaan savupiipuista. Analysaattori perustuu hiilidioksidin isotooppisuhteen määrittämiseen laserspektroskopian avulla.

Lisätietoja: Ville Ulvila, tel. +358 50 511 0109, ville.ulvila(at)vtt.fi

Projektin kotisivu: http://empir.npl.co.uk/impress/