Hyvä elämä

 

EMPIR​

MetAMMI     Metrologiaa materiaalia lisäävän valmistuksen lääketieteellisiin sovelluksiin

2016–2019    Luotettavuutta materiaalia lisäävällä valmistuksella tehtyihin lääkinnällisiin laitteisiin

Academy of Finland

IsoMedi          Isotooppierotteisen kaasuanalyysin lääketieteelliset sovellukset

2016–2018      Kompakti hengitysilman hiilidioksidin isotooppianalysaattori

Radiohiilispektroskopiaa biolääketieteen tarpeisiin

2016–2018      Lasermenetelmä radiohiilen havannointiin helpottamaan lääkekehitystä