HYTELI: Hyvinvoinnin, terveydenhoidon ja liikunnan innovaatioalustat

​2019–2020      Edistyneitä innovaatioalustoja ja -ympäristöjä terveys- ja liikuntateknologioihin

PEAKRlogot.pngrojektin tavoitteena on teknologisesti edistyneiden innovaatioalustojen ja -ympäristöjen kehittäminen ja näissä tapahtuvan kansainvälisen tason teknologiaosaamisen sekä kilpailukyvyn kasvattaminen Kainuussa.

Projektin toimenpiteet:    
1: Terveysteknologian innovaatioalustat: a) Ikääntyvän väestön ravitsemusterveys, b) Leimattomat biosensorimittaukset ja muut uudet pikamittausteknologiat, c) Terveysteknologian innovaatioiden laadunvarmennus, d) Älykäs kotihoito -järjestelmät
2: Liikuntateknologian innovaatioalustat - laboratoriosta kentälle: a) Miniatyyriratkaisujen kokeilua anturiteknologioissa hiihtoon ja ampumahiihtoon, mm. printattavat sensorit, b) Mittausteknologia: mm. propulsiokomponentin määrittäminen hiihdossa, arvokisasimulaatiot, c) Reagointi kentän tarpeisiin: Suomen Olympiakomitea- ja lajiliittoyhteistyö sekä yritysyhteistyö
3: Data-analytiikka, tekoäly ja koneoppiminen: a) Hankeorganisaatioiden osaamisen lisääminen, b) Pilotit: Älykäs kotihoito, dynaaminen tasapaino, hiihdon propulsiokomponentti,
c) Datafuusion menetelmien hyödyntäminen: 3D-mallinnukseen pohjautuva visualisointi- ja
suunnittelutyökalu alueen tai tilan visualisoimiseen
4: Tulosten hyödyntäminen: kansallinen ja kv-hankevalmistelu hankkeen tulosten pohjalta,
viestintä, verkostoituminen ja julkaisutoiminta.
 
MIKES osallistuu kehitettyjen mittalaitteiden luotettavuuden ja mittausten toistettavuuden arviointiin sekä data-analytiikan ja koneoppimisen tavoitteiden tukemiseen erityisesti huippu-urheilun teknologiakehityksen osioissa. Lisäksi MIKESin osaamista käytetään jo olemassa olevien suoritusta mittaavien mittalaiteiden ylläpitoon ja modernisoimiseen sekä varmistamaan, että data-analysointi on laadukasta ja mittaustuloset ovat jäljitettävissä SI-järjestelmään.
 
Projekti toteutetaan ryhmähankkeena Jyväskylän yliopiston, Oulun yliopiston, Kajaanin Ammattikorkeakoulun, VTT MIKES Kajaanin ja CSC:n kesken. Projektin kokonaiskustannusarvio on 1 452 000 € ja päärahoittaja on Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Lisäksi projektilla on kunta-, oma- ja yritysrahoitusta. Projekti toteutetaan 1.1.2019 - 31.12.2020.
 
Lisätietoja: Petri Koponen, puh. +358 40 660 9709, petri.koponen(at)vtt.fi