HV-com2: Standardoinnin tuki korkeajännitetestaukselle komposiitti- ja yhdistelmäaaltomuodoilla

 

2020–2023     Korkeajänniteverkkojen luotettavuuden parantaminen standardoiduilla testeilläGrid_clipped.jpg

Suurjänniteverkkojen luotettavuus riippuu ratkaisevasti verkkojen komponenttien riittävästä testaamisesta. Yksi näistä testeistä käyttää komposiitti- ja yhdistelmäaaltomuotoja. Tällä hetkellä näiden aaltomuotojen jäljitettävyys on puutteellista, mikä voi johtaa virheellisiin testituloksiin.

Hanke kehittää jäljitettäviä mittausjärjestelmiä komposiitti- ja yhdistelmäaaltomuodoille.

Projektin toimenpiteet:   
TP1: Määritelmät, ohjelmistot ja välineet
TP2: Jäljitettävät referenssijärjestelmät  
TP3: Hyväksytyt mittausjärjestelmät.

VTT MIKES koordinoi modulaarisen jännitteenjakajan ja laskentaohjelmistopaketin kehittämistä yhdistetyille ja komposiittiaaltomuodoille.

Lisätietoja: Jussi Havunen, puh. +358 50 590 6536,   
jussi.havunen(at)vtt.fi