HIT: Metrologiaa korkean lämpötilan ja muuttuvien olosuhteiden


2015–2018    Teollisuudelle tarkkoja kosteusmittauksia korkeassa lämpötilassa HIT.png

Kosteus on keskeinen tekijä teollisten kuivaus- prosessien hallinnassa. Kosteusmittausten laatu vaikuttaa suoraan tuottavuuteen energia- ja materiaalitehokkuuden kautta.

Projektissa parannetaan teollisten kosteus-mittausten tarkkuutta korkeissa lämpötiloissa (<180 °C) ja muuttuvissa oloisuhteissa.

MIKES kehittää dynaamiseen kosteuteen perustuvan kosteuskalibraattorin ja menetelmiä kosteuden kalibrointiin muuttuvissa oloissa.

More information: Martti Heinonen, tel. +358 400 686 553,
martti.heinonen(at)vtt.fi

Project website: https://www.empir-hit.eu/