GEPOS: Geofysikaalinen laboratorio ja observatorio infrastruktuuri FIN-EPOS:ssa

​2015–2018        Kuitulinkki koordinoidun yleisajan siirtoon Metsähovin observatorioon

Suomi on eurooppalaisen EPOS-infrastruktuurin jäsen kansallisen FIN-EPOS-konsortion kautta. EPOS koordinoi geotieteellisten pysyvien ja väliaikassten havaintoverkkojen, observatorioiden, ja tutkimuslaboratorioden tuottaman datan käyttöä ja jakelua. EPOS muodostaa tehokkaan käyttöliittymän tutkimusta ja datan jakelua varten kansainvälisesti.

Projektin tavoitteena on päivittää ja parantaa geomagneettisten ja geodeettisten observatorioiden sekä geotermisten laboratorioiden infrastruktuuria.

MIKES rakentaa kuituoptisen linkin MIKEsin aikalaboratoriosta Metsähovin observatorioon taajuuden ja koordinoidun yleisajan tarkkaa siirtoa varten, mikä tukee mittauksia Metsähovissa, esimerkiksi rakenteilla oleva geodeettinen radioteleskooppijärjestelmä tarvitsee tarkan ajan ja taajuuden mittausten pohjaksi.

Lisätietoja: Thomas Fordell, puh. +358 50 443 4218, thomas.fordell(at)vtt.fi