GeoMetre: Luotettavia pitkien etäisyyksien mittauksia geodesiaan


2019–2022   Parempi jäljitettävyysketju geodesian pituusmittauksiinGeoMetre_logo.png

Uusia menetelmiä ja kenttäkelpoisia laitteita tarvitaan SI-jäljitettäviin suurten etäisyyksien mittauksiin, esim. seuraamaan merenpinnan muutoksia, vetäytyviä jääpeitteitä ja pitkäaikaista tektonista liikettä.

Projekti luo metrologiset puitteet tarkkaan ja luotettavaan geodeettiseen seurantaan.GeoMetre_slim.png

Projektin toimenpiteet:
TP1: Innovatiivisia laitteita geodesian etäisyysmittauksiin
TP2: Satelliittien lasermittauksen (SLR) ja globaalin satelliittipaikannusjärjestelmän (GNSS) validointi maanpinnalta
TP3: "Local tie" -mittausten parantaminen GGOS-perusasemilla (Global Geodetic Observing System) .

MIKES kehittää kenttäkelpoisen spektroskooppisen pitkän kantaman lämpömittarin, koska tarkat ilman lämpötilan mittaukset ovat ratkaisevan tärkeitä etäisyysmittausten epävarmuuden parantamiseksi.

Lisätietoja: Jeremias Seppä, puh. 050 410 5503, jeremias.seppa(at)vtt.fi

Projektin kotisivu: https://www.ptb.de/empir2019/geometre/home/