FutureGrid2: Metrologiaa seuraavan sukupolven digitaalisten sähköasemien instrumentointiin

   FutureGrid-logo.jpg
2018–2021     Luotettavan sähkönjakelun turvaaminen kuluttajalle

Sähkövoimateollisuudella on edessä merkittäviä teknisiä haasteita, kun fossiiliset polttoaineet korvataan hajautetuilla ja huonommin ennustettavissa olevilla uusiutuvilla energialähteillä.

Projektissa kehitetään kalibrointimenetelmiä uusille digitaalisille laitteistoille, joita käytetään sähkön voimansiirto- ja jakeluverkoissa. FutureGrid_iStock_000009391805.jpg

Projektin toimenpiteet:
TP1: Jäljitettäviä testausjärjestelmiä digitaalisille mittamuuntajille
TP2: Tekniikkaa sähköasemille
TP3: Digitaaliset mittaukset, osoitinmittalaitteiden sovellukset ja protokollan laajennukset sisältäen reaaliaikaisen IEC 61850 -tietoliikennöinnin

VTT MIKES kehittää laitteiston digitaalisen lähdön omaavien mittamuuntajien testaukseen sekä tutkii satelliiteista riippumatonta ajansiirtoa sähköasemille.

Lisätietoja: Jari Hällström, puh. +358 50 382 2127,   jari.hallstrom(at)vtt.fi

Projektin kotisivu: https://www.vtt.fi/sites/FutureGrid2/