FutureEnergy: Metrologiaa tulevaisuuden energiansiirtoon


2020–2023     Metrologiaa korkeille jännitteille sähköverkkojen hyötysuhteen ylläpitämiseksi ja parantamiseksiFutureEnergy_wwwjpg.jpg

Sähköverkon tehokkuuden ylläpitäminen ja parantaminen edellyttävät yhä korkeampien siirtojännitteiden käyttämistä, kun verkkoon liitetään enenemässä määrin hajautettuja ja uusiutuva energialähteitä. Tällöin tarvitaan komponenttien testausta korkeammissa jännitteissä, mitä tällä hetkellä on metrologialaitoksissa käytettävissä, jotta sähkön saatavuus ja laatu voidaan nyt ja tulevaisuudessakin varmistaa.

Hanke tarjoaa jäljitettävyyden tulevien sähköverkkojen komponenttien testaamiseen ja kalibrointiin ja parantaa keinoja HVDC-verkon tilan seurantaan.

Projektin toimenpiteet:
TP1: UHVDC-kalibrointi ja -testaus
TP2: Salamasyöksyjännitteiden kalibrointimenetelmiä UHV-testaukseen
TP3: Jänniteriippuvuus HVAC:ssä
TP4: HVDC-verkon kunnon monitorointi.

VTT MIKES johtaa 1200 kV:n ja 1600 kV:n referenssijännitejakajien suunnittelua ja kehittää menetelmiä salamasyöksyjännitteiden kalibrointiin.

Lisätietoja: Jari Hällström, puh. +358 50 382 2127,      
jari.hallstrom(at)vtt.fi