CHANCE: Ydinjätteen karakterisointi turvallista loppusijoitusta varten

​2017–2021    Laadunvalvontasuunnitelmien luominen radioaktiivisille jätteille

Onnistunut ja turvallinen ydinjätteen välivarastointi ja loppusijoitus edellyttävät jätteiden tehokasta karakterisointia, lajittelua sekä laadunvalvontaa.

Projekti pyrkii ratkaisemaan ydinjätteen käsittelyyn ja loppusijoituksen liittyviä jätteen karaktersoinnin vielä avoimena olevia erityiskysymyksiä sekä laatimaan kokonaisvaltaisen käsityksen käytössäolevista karakterisointimenetelmistä ja laadunvalvontasuunnitelmista loppusijoitettvan ydinjätteen osalta Euroopassa. Lisäksi hankkeessa kehitetään, testataan ja validoidaan sekä jo tiedossaolevia että uusia tekniikoita, jotka parantavat loppukäsitellyn radioaktiivisen jätteen karakterisointia.

MIKES kehittää laserspektroskopian menetelmiä jätteestä hyvin pieninä pitoisuuksina purkautuvien kaasumaisten radioaktiivisten aineiden havannointiin.

Lisätietoja: Guillaume Genoud, puh. +358 50 511 0065, guillaume.genoud(at)vtt.fi