Energia ja luonnonvarat

 

  EMPIR

WindEFCY: Mekaanisen tehon ja sähkötehon jäljitettäviä mittauksia tuuliturbiinien tehokkuuden määrittämiseksi

2020–2023   Testausmenetelmiä varmistamaan tuulivoimatuotannon luotettavuus

Met4Wind: Metrologiaa parantamaan tuulivoimajärjestelmien luotettavuutta ja tehokkuutta

2020–2023   Luotettavia mittauksia tuulivoimajärjestelmien laadun varmistamiseksi

FutureEnergy: Metrologiaa tulevaisuuden energiansiirtoon

2020–2023   Metrologiaa korkeille jännitteille verkkojen hyötysuhteen ylläpitämiseksi ja parantamiseksi

HV-com2: Standardoinnin tuki korkeajännitetestaukselle komposiitti- ja yhdistelmäaaltomuodoilla

2020–2023   Korkeajänniteverkkojen luotettavuuden parantaminen standardoiduilla testeillä

FutureGrid II: Metrologiaa seuraavan sukupolven digitaalisten sähköasemien instrumentointiin

2018–2021   Luotettavan sähkönjakelun turvaaminen kuluttajalle

TrafoLoss: Menetelmiä tehomuuntajien ja -reaktorien häviömittauksiin

2018–2021   Sähköverkon tehomuuntajien ja -reaktorien tehokkuuden parantaminen

Biomethane: Metrologiaa tukemaan biometaanin käyttöä

2017–2020   Metrologiset puitteet biometaanin laadun arvioimiseksi

LNG III: Metrologiaa tukemaan LNG:n käyttöä liikennepolttoaineena

2017–2020   Nesteytetyn maa- ja biokaasun laajamittaisen käytön mahdollistaminen
                     liikennepolttoaineena

MultiFlowMet II: Metrologian kehittäminen monifaasivirtauksille

2017–2020   Luotettavia virtausmittauksia vedenalaiseen öljy- ja maakaasutuotantoon

UHV: Menetelmiä hyvin suurille jännitteille ja nopeille jännitepulsseille

2016–2019   Metrologiaa hyvin suurten jännitteiden mittausten standardointiin

ElPow: Metrologiaa sähkövoimateollisuudelle

2015–2018   Testimenetelmiä suurjännitesähköverkkojen tehokkuuden parantamiseksi

MN·m Torque: Luotettavia vääntömomenttimittauksia MN·m-alueella

2015–2018   Parannettuja testiolosuhteita tuulienergiateollisuudelle  

TEKES, Challenge Finland

Tehokas ja turvallinen mineraalien tunnistaminen − reaaliaikaiset älykkäät menetelmät

2016–2018   Aktiivinen 3D-hyperspektrikuvantaminen mineraalien automaattiseen  
                     tunnistukseen ja kartoitukseen