Energia ja luonnonvarat


EMPIR

Biomethane         Metrologiaa tukemaan biometaanin käyttöä

2017–2020             Metrologiset puitteet biometaanin laadun arvioimiseksi

LNG III                   Metrologiaa tukemaan LNG:n käyttöä liikennepolttoaineena

2017–2020             Nesteytetyn maa- ja biokaasun laajamittaisen käytön mahdollistaminen
                                 liikennepolttoaineena

MultiFlowMet II   Metrologian kehittäminen monifaasivirtauksille

2017–2020             Luotettavia virtausmittauksia vedenalaiseen öljy- ja maakaasutuotantoon

UHV                        Menetelmiä hyvin suurille jännitteille ja nopeille jännitepulsseille

2016–2019             Metrologiaa hyvin suurten jännitteiden mittausten standardointiin

ElPow                     Metrologiaa sähkövoimateollisuudelle

2015–2018             Testimenetelmiä suurjännitesähköverkkojen tehokkuuden parantamiseksi

MN·m Torque       Luotettavia vääntömomenttimittauksia MN·m-alueella

2015–2018              Parannettuja testiolosuhteita tuulienergiateollisuudelle  

TEKES, Challenge Finland

Tehokas ja turvallinen mineraalien tunnistaminen − reaaliaikaiset älykkäät menetelmät

2016–2018              Aktiivinen 3D-hyperspektrikuvantaminen mineraalien automaattiseen
                                  tunnistukseen ja kartoitukseen