e-si-amp: SI-ampeerin kvanttitoteutus

2016–2019          Tulevaisuuden SI-ampeerin toteuttaminen ja jakaminenEmma.jpg

Uusia menetelmiä tarvitaan tulevaisuuden SI-ampeerin käytännön toteutukseen, koska uudessa SI-järjestelmässä sähkövirran yksikkö ampeeri määritellään
alkeisvarauksen tarkan arvon avulla.

Projektissa kehitetään tarkkoja virtalähteitä, jotka perustuvat yksittäisten elektronien siirtoon, mikä parantaa kvanttinormaalien avulla toteutetun virran jäljitettävää jakelua loppukäyttäjille.

MIKES karakterisoi yksielektronipumppuja ja tekee niiden vertailuja nollavirtamittauksilla.

Lisätietoja: Antti Kemppinen, puh. +358 50 410 5522, antti.kemppinen(at)vtt.fi

Projektin kotisivu: http://www.e-si-amp.eu/

 

Logo_15SIB08_e-SI-Amp_75.png