DynPT: Mittaus- ja kalibrointimenetelmiä dynaamiselle paineelle ja lämpötilalle

2018–2021    Mittausten luotettavuuden parantaminen nopeasti muuttuvissa olosuhteissadynpt_logo_1.png

Paineen ja lämpötilan mittaukset dynaamisesti vaihtelevissa olosuhteissa ovat epätarkkoja, koska stabiileissa oloissa kalibroidut anturit eivät käyttäydy samalla tavoilla nopeasti muuttuvissa olosuhteissa.

Projektissa kehitetään menetelmiä ja laitteita varmistamaan, että aika (ja taajuus) vastaa tarkasti toisiaan eri paikoissa ja erilaisissa tietoverkoissa.Wärtsilä engine edited.png

Projektin toimenpiteet:
TP1: Parempia mittanormaaleja ja kalibrointimenetelmiä
TP2: Prosessiolosuhteiden vaikutus   
TP3: Uusia mittausmenetelmiä ja antureita teollisiin sovelluksiin

VTT MIKES kehittää mittanormaaleita dynaamiselle paineelle sekä dynaamisen paineen anturin käytettäväksi ankarissa olosuhteissa ja karakterisoi sen laivamoottorissa.

Lisätietoja: Sari Saxholm, tel. +358 50 410 5499, sari.saxholm(at)vtt.fi

Projetin kotisivu: https://dynamic-prestemp.com/