CC4C: Coulombin kiteitä atomikelloihin

logo_nw3.png
2018–2021 ​ Atomikelloja tyydyttämään teollisuuden kasvava tarve tarkkaan aikaan                 

Optiset atomikellot ovat tarkimpia olemassa olevia mittalaitteita. Ne vaativat kuitenkin vielä lisäkehitystä, jotta ne soveltuisivat paremmin ja laajemmin käytettäväksi esim. viestinnässä, navigoinnissa ja tieteessä.

Projekti pyrkii parantamaan optisten atomikellojen tarkkuutta ja CC4C.pngkäytettävyyttä hyödyntämällä yhden ionin tai atomin sijaan suurta laserjäähdytettyä ionijoukkoa Coulombin kiteissä.

Projektin toimenpiteet:
TP1: Coulombin kiteiden rakenne ja dynamiikka
TP2: Coulombin kiteiden spektroskopia ja sympaattinen jäähdytys
TP3: Törmäyksien hallinta ionikelloissa
TP4: Torium-ionilähde, ionien loukuttaminen ja spektroskopia

VTT MIKES tutkii teoreettisesti ja kokeellisesti atomikelloissa käytettävien strontium- ja toriumionien laserjäähdytystä.

Lisätietoja: Thoimas Lindvall, puh. +358 50 443 4108
thomas.lindvall(at)vtt.fi

Projektin kotisivu:  https://www.ptb.de/empir2018/cc4c/home/