Radiohiilispektroskopiaa biolääketieteen tarpeisiin

​2016–2018      Lasermenetelmä radiohiilen havannointiin helpottamaan lääkekehitystä

Uuden lääkkeen tuominen markkinoille on pitkä ja kallis prosessi. Kustannusten vähentämiseksi ja onnistumisprosentin kasvattamiseksi on uusien lääkeaineiden kulku ihmiskehossa ymmärrettävä paremmin ennen täysimittaisten ihmiskokeiden aloittamista. Lääkeaineiden kulusta ihmiskehossa saadaan tietoa leimaamalla lääkeaineet radiohiilellä prekliinisissä tutkimuksissa. Valitettavasti nykymenetelmät radiohiilen seuraamiseen eivät ole riittävän tarkkoja tai niitä ei voi käyttää reaaliaikaisesti.

Projektissa kehitetään biolääketieteellisiin sovelluksiin uutta laitetta radiohiilen mittaamiseen laserspektroskooppisin menetelmin. Projektissa eläimille annetaan pieniä annoksia radiohiilellä leimattuja lääkkeitä. Tarkoitus on ensimmäistä kertaa mitata radiohiiltä biologisista näytteistä laserspektroskooppisin menetelmin.