BIOMIT: Uudistuvan biotalouden sektorin sekä kaivannaisteollisuuden prosessi- ja mittauskehityshanke

​2017–2018      Mittausratkaisuja bioenergiatuotannon ja kaivosteollisuuden prosessien optimointiin sekä vesien hallintaan

Projektissa on tavoitteena vähentää teollisuuden hiilidioksidipäästöjä kehittämällä mittausratkaisuja bioenergiatuotannon ja kaivosteollisuuden prosessien optimointiin. Lisäksi tavoitteena on myös vähentää teollisuuden ympäristöhaittoja kehittämällä ratkaisuja prosessiteollisuuden ja kaivosten vesienhallintaan sekä uusia menetelmiä Kainuun biomassojen ja niiden sivuvirtojen tehokkaaseen hyödyntämiseen kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.

Projektin toimenpiteet:
1: Mallinnusosaaminen syventäminen ja kehittäminen
2: Reaaliaikainen monitorointi ja osaamisen kehittäminen
3: Mittausratkaisujen pilotointi
4: Ennakoivat mittausratkaisut sekä mittaustiedon ja sen luotettavuuden hallinta
5: Hallinto, viestintä ja kaupallistamisen valmistelu
 
MIKES osallistuu projektissa mallinnuksen, matemaattisen laskennan ja mittausepävarmuuden laskennan kehittämiseen.

Projekti toteutetaan ryhmähankkeena Oulun yliopiston,  VTT MIKES Kajaanin ja CSC:n kesken. Projektin kokonaiskustannusarvio on 924 531 € ja päärahoittaja on Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Kainuun Liitto. Lisäksi projektilla on kunta-, oma- ja yritysrahoitusta. Projekti toteutetaan 1.1.2017 - 31.12.2018.
 
Lisätietoja: Petri Koponen, puh. +358 40 660 9709, petri.koponen(at)vtt.fi