​​   

Biometaani

2017–2020          Metrologiset puitteet biometaanin laadun arvioimiseksi

Maakaasuvarantojen huvetessa on välttämätöntä lisätä biometaanin käyttöä. Biometaanille asetettujen laatuvaatimusten täyttämiseksi tarvitaan jäljitettävissä olevia testimenetelmiä. 

Hankkeessa kehitetään standardoituja testimenetelmiä ja referenssinormaaleja erilaisille parametreille (pääasiassa epäpuhtauksille), joita on seurattava, kun biometaania syötetään maakaasuverkkoon tai käytetään ajoneuvojen polttoaineena.

MIKES kehittää dynaamisen kaasuseosten generointilaitteiston, jolla voidaan sekoittaa epäpuhtauksia, kuten H20, NH3, HCl tai HF, ilmaan tai biometaaniin.met-for-bio.png

Lisätietoja: Timo Rajamäki, puh. +358 50 573 2823, timo.rajamaki(at)vtt.fi

Projekti kotisivu: http://empir.npl.co.uk/biomethane/