Ioniloukku

Tutkimus

​Kansainvälistä huippua edustavan tutkimustoiminnan tarkoituksena on jäljitettävien mittausten mahdollistaminen sekä uusien mittausmenetelmien tutkiminen ja mittalaitteiden kehittäminen. Kansallisena metrologialaitoksena MIKES toimii jatkuvasti yhdessä pääasiassa eurooppalaisten kansallisten metrologialaitosten kanssa useissa Euroopan metrologia­tutkimus­ohjelmaan (EMRP, European Metrology Research Programme) kuuluvissa tutkimushankkeissa. Lisäksi MIKES-metrologia tekee aktiivista yhteistyötä suomalaisten yliopistojen, ammattikorkeakoulujen sekä yritysten kanssa mm. monissa Suomen Akatemian, Tekesin (Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus) sekä CEMISin (Centre for Measurement and Information Systems) tutkimushankkeissa.

MIKES-metrologian tutkimuksen painopistealueet:

  • energia: energian tuotantoon ja käyttöön liittyvän metrologian kehittäminen
  • kvanttimetrologia: SI-mittayksikköjärjestelmän peruskivinä toimivien kvanttinormaalien tutkimus ja kehitys
  • nano- ja mikrometrologia: jäljitettäviä menetelmiä nano- ja mikrometrialueen mittauksiin
  • spektroskopia: menetelmiä ja laitteita teollisuutta, ympäristöanalytiikkaa ja SI-mittayksikköjärjestelmää varten
  • ympäristö: uusia tekniikoita jäljitettäviin ympäristömittauksiin