VTT MIKESin tutkimuksen painopistealueet:

Energia ja
luonnonvarat
Hyvä elämä
Kokonais-
turvallisuus
Teollisuuden
uudistuminen
Tieteellinen
metrologia
Ympäristö
ja ilmasto
 

​Kansainvälistä huippua edustavan tutkimustoiminnan tarkoituksena on jäljitettävien mittausten mahdollistaminen sekä uusien mittausmenetelmien tutkiminen ja mittalaitteiden kehittäminen. Kansallisena metrologialaitoksena MIKES toimii jatkuvasti yhdessä pääasiassa eurooppalaisten kansallisten metrologialaitosten kanssa useissa Euroopan metrologia­tutkimus­ohjelman (EMPIR, European Metrology Programme for Innovation and Research) tutkimushankkeissa. Lisäksi MIKES tekee aktiivista yhteistyötä suomalaisten yliopistojen, ammattikorkeakoulujen sekä yritysten kanssa mm. monissa Suomen Akatemian, Tekesin (Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus) sekä CEMISin (Centre for Measurement and Information Systems) tutkimushankkeissa.

 

Tutkimus- ja tuotekehityspalvelut yrityksille

​Tarjoamme mittaustieteen palveluita teollisuuden ja yritysten sekä tutkimuslaitosten ja yliopistojen mittausympäristöihin. Palveluidemme tuloksena tarkat ja luotettavat mittaukset lisäävät teollisen tuotannon tehokkuutta ja kilpailukykyä, tutkimuslaitoksen tuloksen varmuutta päätöksen tekijöille sekä tutkimustuloksen läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta. Sovimme ratkaisuista tapauskohtaisesti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa ja toteutamme mittauspalvelut nopeasti ja kustannustehokkaasti. Esimerkkejä palveluistamme

  • Mittalaitteiden suunnittelu, prototyyppien valmistus, laitetestaus ja -validointi.
  • Jäljityspalveluiden hyödyntäminen ja huomioiminen mittalaitteiden suunnitteluvaiheessa.
  • Tuotekehityksen osaamisalueet: elektroniikka, lasertekniikka, mekaniikka, kryotekniikka, optiikka, anturointi, ohjelmistosuunnittelu sekä ajan ja taajuuden mittaaminen ja siirto.