Tutkimustiimi ryhmäkuva

Tietoa VTT MIKESistä

VTT MIKES on Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n yksi tutkimusalue. Lue lisää VTT:n www-sivuilta. VTT MIKESin erikoisalana on mittaustiede eli metrologia. Toimimme Suomen kansallisena metrologialaitoksena (NMI, National Metrology Institute), joka vastaa kansainvälisen SI-mittayksikköjärjestelmän toteutuksesta Suomessa sekä kansallisen mittanormaalijärjestelmän kehityksestä, ylläpidosta ja valvonnasta. VTT MIKES toimii kansallisena mittanormaalilaboratoriona pituudessa, massassa, paineessa, lämpötilassa, kosteudessa, kaasuvirtauksessa, sähkösuureissa, aika- ja taajuussuureissa, akustisissa suureissa, voimassa ja vääntömomentissa.

Toimipisteemme sijaitsevat Otaniemen tiedekampuksella ja Kajaanissa Renforsin Rannan yritysalueella. Pyrittäessä mittauksissa mahdollisimman pieniin epävarmuuksiin ja hyvään toistettavuuteen rajoittaviksi tekijöiksi muodostuvat usein mittauslaboratorion olosuhteet. Otaniemessä sijaitseva rakennuksemme on alusta pitäen suunniteltu ja toteutettu luomaan erinomaiset laboratorio-olosuhteet niin perusmetrologiaa kuin soveltavaakin metrologiaa varten. Kajaanissa olemme rakentaneet entiseen tehdashalliin nykyaikaiset laboratoriotilat voiman, vääntömomentin, suurten massojen sekä nestevirtaukseen mittaustoimintaan.

VTT MIKESin korkeasti koulutettu henkilöstö koostuu noin 60 metrologista, joista puolella on tutkijakoulutus ja kolmasosalla ylempi korkeakoulututkinto.