MIKESin virallinen NTP-palvelu

​Linkit MIKES virallisen NTP-palvelun käyttäjille: ohjeet ja säännöt.

Yleistä

Mittatekniikan keskuksen NTP-palvelu perustuu Suomen aikaa ylläpitäviin atomikelloihin (Cs-kellot ja vetymaerit) sekä satelliittinavigointijärjestelmiin (GPS, Galileo, GLONASS). Virallinen NTP-palvelu ei ole kaikille avoin (kuten time, time1 & time2.mikes.fi -palvelimilta saatava stratum-2 palvelu) vaan rajoitettu ensisijaisesti organisaatioiden (valtionhallinto, kuntahallinto, yliopistot, yritykset jne.) käyttöön. Palvelusta peritään pienehkö hinnaston mukainen maksu kattamaan lähinnä linjakustannuksia. Palvelua voi kokeilla ilmaiseksi kuuden kuukauden ajan, jonka jälkeen siitä laskutetaan MIKESin hinnaston mukainen kuukausimaksu. Maksu peritään kunkin kalenterivuoden lopulla.

Em. ehdot täyttävät asiakkaat voivat liittyä palveluun lähettämällä sitä koskevan tiedustelun sähköpostilla osoitteeseen ntp(at)mikes.fi [(at)=@]. Tarkempia tietoja palveluun liittymisestä löytyy linkeistä ohjeet ja säännöt

Historiikki

MIKESin aika- ja taajuuslaboratoriossa aloitettiin NTP-palvelun rakentaminen vuoden 2000 lopussa hankkimalla kaksi NTP-palvelinta. Palvelimia testattiin alustavasti vuoden 2001 kevään ja kesän kuluessa. NTP-palvelun pilotoinnista valtionhallinnon tarpeisiin päätettiin keväällä 2001 yhteistyössä Valtionvarainministeriön kanssa ja itse pilotointiin päästiin elokuun alussa 2001.

Pilotointia varten rakennettiin MIKESin intranetistä erillinen, internetiin ISP:n (Internet Service Supplier) kautta kytkeytyvä verkko. Verkon sisäinen siirtonopeus oli 100 Mbit/s ja ulkoinen 2 Mbit/s. Vuoden 2003 alussa palvelu vakinaistettiin. Se koostuu neljästä stratum-1-palvelimesta kahdessa erillisessä aliverkossaan. Toinen aliverkko FUNETiin toteutettiin yhteistyössä CSC Tieteellisen Laskennan ja Teknillisen korkeakoulun (TKK) kanssa vuoden 2003 alussa. Vuonna 2005 MIKES muutti nykyiseen toimitaloonsa ja ISP-yhteyden nopeus nostettiin tasolle 10 Mbit/s.

Palvelimet ja palomuurit uudistettiin vuonna 2015. ISP yhteyden nykyinen nopeus on 100 Mbit/s. Vuodesta 2017 NTP-palvelimia on myös Kajaanissa. Ajan ylläpito perustuu 1kpl Cs-kelloon, 3 kpl aktiiviseen vetymaseriin, ja 1 kpl passiiviseen vetymaseriin.

NTP-palvelu (syksystä 2015 alkaen)

Mittatekniikan keskuksen HP5071A aika- ja taajuusnormaali, cesium-atomikello.MIKESin NTP-palvelinkanta koostuu seuraavista stratum-1 NTP-palvelimista. Palvelimien aikareferenssinä on atomikello.

ntp1.mikes.fi (194.100.49.131)
ntp2.mikes.fi (194.100.49.132)
ntp3.mikes.fi (194.100.49.133)
ntp4.mikes.fi (194.100.49.134)
ntp1.mikes.funet.fi (193.166.4.49)
ntp2.mikes.funet.fi (193.166.4.50)
ntp3.mikes.funet.fi (193.166.4.51)
ntp4.mikes.funet.fi (193.166.4.52)
ntp5.mikes.funet.fi (193.166.4.57) (Kajaani)

IP-numerot ja toiminnassa olevat koneet voivat muuttua. Saat ajantasaiset tiedot ilmoittautuessasi palvelun käyttäjäksi. Palvelussa mukana oleville tiedot päivitetään sähköpostitse tarvittaessa.

Kuvassa 2 on esitetty nykyinen järjestely. Kuvaan on merkitty eri väreillä (punainen ja sininen) vaihtoehtoiset aikasynkronoinnin kulkureitit asiakkaalle. Koska MIKESin NTP-verkkoaikapalvelu on tosiasiallisesti kaksi toisistaan erillistä palvelua (paitsi fyysisen olinpaikan osalta), on epätodennäköistä että pelkkä laitevikaantuminen tai verkkoyhteyksien katkeaminen voisi kaataa koko palvelun: todennäköisesti toinen palvelun haara toimii edelleen. Asiakkaan kannalta kyse on kahden toisistaan riippumattoman palvelun käyttämisestä, ylläpito molemmilla vain on sama.

MIKESin NTP-palvelu yhteistyössä CSC:n kanssa. Myös toinen yhteys toimii Funetin asiakkaille internetin (FICIXin tai vika-tilant 

MIKESin NTP-palvelu yhteistyössä CSC:n kanssa. Myös toinen yhteys toimii Funetin asiakkaille internetin (FICIXin tai vika-tilanteessa NORDUnetin kautta). Kuvasta voi havaita, ettei minkään yksittäisen laitteen vikaantuminen helposti kaada koko palvelua, vaan todennäköisesti osa palvelimista on aina tavoitettavissa. Myös CSC:llä on omia stratum-1 ja -2 palvelimia. Huom! Kuvan kaikki yksityiskohdat eivät välttämättä ole ajan tasalla.

MIKESin NTP-palvelimet on lisätty im.funet.fi -palveluun, joka on CSC:n ylläpitämä Funet-verkon yhteyksien laadunmittausjärjestelmä. Järjestelmä lähettää annetuille palvelimille ping-sarjoja määrävälein, jolloin voidaan ilmaista jo kohtuullisen lyhyitäkin katkoja palvelussa. Varsinaista ntp-palvelun laadunmittausta se ei toteuta mutta antaa kuvan yhteyksien toiminnasta ja palvelun saavutettavuudesta. im.funet.fi on kenen tahansa seurattavissa www:n kautta (http://im.funet.fi/).

NTP-asiakassovelluksen konfigurointi

Tässä käsitellään ainoastaan vapaasti saatavilla olevan NTP-ohjelmiston (http://www.ntp.org) perusasetuksia unix-tyypisissä open source -käyttöjärjestelmissä. Alla on esitetty yksinkertainen asetustiedosto, ntp.conf, joka yleensä sijaitsee /etc tai /usr/local/etc hakemistossa:

server 194.100.49.132 prefer #ntp2.mikes.fi
server 194.100.49.134 #ntp4.mikes.fi
server 193.166.4.49 #ntp1.mikes.funet.fi
server 193.166.4.50 #ntp2.mikes.funet.fi
driftfile /etc/ntp.drift #remember the drift of the local clock
restrict default noquery
restrict 127.0.0.1