Asiakaskohtaiset palvelut

  • Tutkimustoiminnan tavoitteena on kansainvälisen kilpailukykymme edistäminen.
  • MIKES -metrologian maailmanlaajuisen verkoston kautta Suomi kytkeytyy kansainväliseen mittausjärjestelmään.
  • Kansallisena metrologialaitoksena MIKES toimii yhdessä eurooppalaisten kansallisten metrologialaitosten kanssa useissa EU-hankkeissa.
  • MIKESin kalibrointipalvelut.​