Voima ja vääntömomentti

  
Voiman SI-yksikkö: newton (N)

Voiman yksikkö newton on johdannaisyksikö ja sen tunnus on N (kg m s−2).  Yksi newton on voima, joka antaa yhden kilogramman massalle kiihtyvyyden 1 ms–2.

Vääntömomentin SI-yksikkö: newtonmetri (N m)

Voiman momentti (vääntömomentti) kuvaa systeemiin kohdistuvaa vääntövaikutusta ja se lasketaan vääntävän voiman ja sen vaikutuspisteen ja pyörimisakselin välisen etäisyyden (vipuvarren) ristitulona. Voiman momentin SI-yksikkö on newtonmetri, N m (kg m2 s–2). Energian yksikön erityisnimeä joule (J) ei saa käyttää voiman momentista puhuttaessa.  

 

Voiman ja vääntömomentin kalibrointipalvelut