Johdannaissuureet ja johdannaisyksiköt

Johdannaissuureiden ja niiden yksiköiden määrä on tieteessä suuri. Osalle johdannaisyksiköistä on niiden käytön helpottamiseksi annettu oma nimi ja/tai tunnus.

Johdannaisyksiköt joilla oma nimi​

SuureYksikköTunnusPerusyksiköiden avulla lausuttuna
​Taajuus​hertsi​Hz​1/s
​Voima​newton​N​kgm/s2
​Vääntömomentti
momentti
​newtonmetri​Nm​kgm2/s2
​Energia/työ​joule​J​kgm2/s2 tai Nm
​Jännite /sähköinen potentiaali​voltti​V​kgm2/s3/A tai W/A tai J/C
​Resistanssi​ohmi​Ω​kgm2 / (s3A2) tai V/A
​Tasokulma​radiaani​rad​1 tai m/m
​Avaruuskulma​steradiaani​sr​1 tai m2/m2
​Paine
Jännitys
Kimmokerroin
​pascal​Pa​N/m2 tai m2kg/s2
​Teho
Pätöteho
​watti​W​kgm2/s3 tai VA tai J/s
​Loisteho​vari​var​kgm2/s2 tai VA tai J/s
​Näennäisteho​volttiamperi​VA​kgm2/s2 tai J/s
​Sähkövaraus
Sähkövuo
​coulombi​C​As
​Reaktanssi
Impedanssi
​ohmi​Ω​kgm2/s3A2 tai V/A
​konduktanssi /
(sähkönjohtavuus)
Transkonduktanssi
Suskeptanssi
Admittanssi
​siemens​S​s3A2/kgm2 tai A/V
​Kapasitanssi​faradi​F
​Induktanssi
Keskinäisinduktanssi
Permeanssi
​henry​H
​Magneettivuo
Käämivuo
​weber​Wb​kgm2/s2A tai Vs
​Magneettivuon tiheys​tesla​T​kg/s2A tai Wb/m2
​Valovirta​luumen​lm​cdsr
​Valaistusvoimakkuus​luksi​lx​cdsr/m2 tai lm/m2
​Radioaktiivisuus​becquerel​Bq​1/s
​Absorboitunut annos​gray​Gy​J/kg
​Ekvivalenttiannos​sievert​Sv​J/kg