SI-mittayksiköt: VTT MIKES Metrologia

​Vuonna 1875 solmitun kansainvälisen metrisopimuksen perusteella kokoontuva yleinen paino- ja mittakonferenssi CGPM (Conférence Générale des Poids et Mesures) hyväksyi vuonna 1960 käyttöön kansainvälisen mittayksikköjärjestelmän SI (Système International d'Unités). Nykyään SI-järjestelmään kuuluvat alla esitetyt seitsemän perusyksikköä ja niiden avulla ilmaistut johdannaisyksiköt.

SI-järjestelmää kehitetään jatkuvasti. Kehityksen perustana on tieteellinen huippututkimus. Mittayksiköt pitää kuitenkin voida toteuttaa luotettavasti ja mahdollisimman tarkasti samanlaisina aina ja kaikkialla, joten itse määritelmiä muutetaan suhteellisen harvoin. Yksiköiden käytännön toteutukset muuttuvatkin määritelmiä huomattavasti useammin.

Lue lisää SI-yksikköjärjestelmän tulevista muutoksista MIKESin johtavan metrologin Antti Mannisen artikkelista Arkhimedes lehdessä.

Suomen standardisoimisliiton SFS RY:n SI-oppaan löydät tästä.

Perussuureet ja perusyksiköt


>> Aika - sekunti (s)

Määritelmä: sekunti on 9 192 631 770 kertaa sellaisen värähtelyn jaksonaika, joka vastaa cesium 133-atomin siirtymää perustilan ylihienorakenteen energiatasojen välillä.

>> siirry ajan ja taajuuden kalibrointipalveluihimme

Suomen kilo >> Massa - kilogramma (kg)

Määritelmä: Kilogramma määritellään kansainvälisen prototyypin avulla, jota säilytetään Sèvresissä, Ranskassa lähellä Pariisia. Prototyyppi on iridiumin ja platinan seoksesta tehty sylinteri, jonka korkeus ja läpimitta ovat 39 millimetriä.

>> siirry massan kalibrointipalveluihimme

 

>> Termodynaaminen lämpötila - kelvin (K)

Määritelmä: Kelvin on 1/273,16 veden kolmoispisteen termodynaamisesta lämpötilasta (CGPM 1967). Veden isotooppikoostumus tulee olla seuraava (CGPM 2005): 0.000 155 76 moolia 2H jokaista moolia 1H kohti, 0. 000 379 9 moolia 17O jokaista 16O moolia kohti sekä 0.002 005 2 moolia 18O jokaista 16O moolia kohti.

>> siirry lämpötilan kalibrointipalveluihimme

 

Työntömitta >> Pituus - metri (m)

Määritelmä: Metri on matka, jonka valo kulkee tyhjössä 1/299 792 458 sekunnissa. Tämä määritelmä kiinnittää metrin luonnonvakioon, valon nopeuteen tyhjössä.

>> siirry pituuden kalibrointipalveluihimme


 

Lamppu >> Valovoima - kandela (cd)

Määritelmä: Yksi kandela on sellaisen valonlähteen valovoima, joka lähettää tiettyyn suuntaan monokromaattista taajuudeltaan 540 x 1012 hertsin valosäteilyä 1/683 watin säteilyteholla steradiaania kohden. Yksi kandela vastaa suurin piirtein tavallisen kynttilän (lat. candela) kirkkautta.

>> siirry optisten suureiden kalibrointipalveluihimme

 

Electricity >> Sähkövirta - ampeeri (A)   

Määritelmä: Ampeeri määritellään sellaiseksi ajallisesti muuttumattomaksi sähkövirraksi, joka kulkiessaan kahdessa suorassa yhdensuuntaisessa, äärettömän pitkässä ja poikkipinnaltaan mitättömässä pyöreässä johtimessa, jotka ovat 1 metrin etäisyydellä toisistaan tyhjiössä, aikaansaa johtimien välillä 2·10-7 N voiman johtimen metriä kohti.

>> siirry sähkösuureiden kalibrointipalveluihimme

 

>> Ainemäärä - mooli (mol)

Määritelmä: Mooli on sellaisen systeemin ainemäärä, joka sisältää yhtä monta perusosasta kuin 0,012 kilogrammassa hiili 12:ta on atomeja. Moolia käytettäessä perusosaset on yksilöitävä, ja ne voivat olla atomeja, molekyylejä, ioneja, elektroneja, muita hiukkasia tai sellaisten hiukkasten määriteltyjä ryhmiä. (14. CGPM 1971). Määritelmä kiinnittää hiiliatomin massan.