Pituus


Pituuden SI-yksikkö: metri (m)

Metri on matka, jonka valo kulkee tyhjössä 1/299 792 458 sekunnissa.
Tämä määritelmä kiinnittää metrin luonnonvakioon, valon nopeuteen tyhjössä.​


Metrin toteutukseen on kolme suositeltua menetelmää:  


MIKESin taajuuskampaa) mitataan valon kulkema matka tietyssä ajassa tyhjiössä
b) valon suoran taajuuden mittauksen antaman tyhjiöaallonpituuden avulla
c) käytetään suositeltuja säteilylähteitä, joiden tyhjiöaallonpituus ja taajuus tunnetaan annetuissa olosuhteissa tietyllä epävarmuudella

Tapaa a) ei käytetä varsinaisesti metrin realisoinnissa, mutta hyödynnetään mm. satelliittipaikannuksessa ja maanmittauksessa. Käytännössä metri realisoidaan nykyään käyttämällä yllä esitettyä tapaa b). Tällöin jodistabiloidun laserin tyhjiöaallonpituus lasketaan taajuuskammalla mitatusta laserin taajuudesta sekä valonnopeudesta tyhjiössä. Myös tapa c) on edelleen käytössä.

Tapaa c) käytettäessä laserin tyhjiöaallonpituutena ja taajuutena voidaan suoraan käyttää Kansainvälisen painojen ja mittojen komitean (CIPM) suositelemia arvoja edellyttäen, että laserin taajuus on ohjeistuksen mukaisesti lukittu, johonkin mainittuun atomin tai molekyylin spektriviivaan. Jodistabiloidun laserin tyhjiöaallonpituus tunnetaan parhaimmillaan jopa 11 numeron tarkkuudella. Jodistabiloidusta laserista metri siirretään eteenpäin kalibroimalla muilla tavoin stabiloituja lasereita. Näitä lasereita käytetään erilaisissa interferometreissä, joiden avulla yksikkö voidaan siirtää fyysisiin kappaleisiin tai mitata suoraan liikepituuksia metreissä.

radiaani.png

Kulman (tasokulman) yksikkö: radiaani (rad)

Radiaani on se kulma, mitä vastaava ympyrän kaari on yhtä pitkä kuin ympyrän säde.

Kulman yksikkö SI-järjestelmässä on radiaani [rad], mutta toimialasta ja mittauskohteesta riippuen kulmalle käytetään yleisemmin muita yksiköitä. Koneenrakennuksessa kulmat ilmoitetaan yleensä asteina [°], minuuttei­na ['] ja sekunteina ["], geodesiassa yleisimmin käytetty yksikkö on gooni [gon]. Maarakennuksessa ja muutenkin pienille kulmille yleinen yksik­kö on [mm/m]. Kirjavassa yksikköjoukossa muita ilmaisutapoja ovat prosentit [%] ja pituussuhteet.

 

Pituuden kalibrointipalvelut