Akustiikka

 

Äänellä on useita erilaisia parametreja, joista tärkeimpiä ovat äänitaajuus, ääniteho, äänen intensiteetti ja äänenpaine.

  • Äänitaajuuden SI-yksikkö on hertsi (Hz).
  • Äänitehon yksikkö on watti (W). Ääniteho on tietylle pinnalle tuleva (tai pinnan läpäisevä) äänienergia aikayksikköä kohden.
  • Äänen intensiteetin yksikkö on wattia neliömetrille (W/m2). Äänen intensiteetti on pinnalle tuleva (tai pinnan läpäisevä) äänienergia ajan ja pinta-alan yksikköä kohden. I = cw, missä c on äänennopeus ja w äänen energiatiheys.
  • Äänenpaineen yksikkö on pascal (Pa). Äänenpaine on hetkellisen paineen ja staattisen paineen erotus.
  • Desibeli (dB) on suhteellinen yksikkö, joka on akustiikass yleisesti käytössä. Se ei kuitenkaan ole yksikkö samassa mielessä kuin esimerkiksi metri on pituuden yksikkö. Desibeli on logaritminen yksikkö, joka kuvaa mitatun arvon suhdetta valittuun vertailu- tai kynnysarvoon (0 dB) nähden. Esim. äänitehojen suhdetta kutsutaan äänitehotasoksi ja äänenpaineiden suhdetta äänenpainetasoksi.

 

Akustiikan kalibrointipalvelut