VTT MIKESin klubitoiminta

Aiemmin Metrologian neuvottelukunnassa toimi suurekohtaisia työryhmiä, joiden tapaamiset vähitellen hiipuivat, kun neuvottelukunnan jaosto- ja työryhmäjakoa uudistettiin. Kiinnostus suurekohtaiseen toimintaan kuitenkin säilyi ja on jopa lisääntynyt, joten toiminnan tarve on tiedostettu. Useimmilla suurealueilla MIKES ja Suomen Laatuyhdistyksen Metrologiajaos ovatkin jatkaneet tapaamisten järjestämistä säännöllisesti. Toimintaa kutsutaan klubeiksi.

Klubien tapaamisissa mm. kerrotaan kuulumisia ja ajankohtaisia asioita, esitellään tutkimusprojekteja, käsitellään vertailumittaustarpeita ja -suunnitelmia sekä tehtyjen vertailujen tuloksia. Klubeihin osallistuu henkilöitä mm. MIKESistä, akkreditoiduista ja muista laboratorioista, tarkastuslaitoksista, teollisuudesta, akkreditointi- ja standardisointielimistä; lisäksi mukana on mittauslaitevalmistajia ja -edustajia.

Usein esitysten materiaali jaetaan jälkikäteen osallistujille tarkempaa perehtymistä varten. Useat osallistujat pitävätkin säännöllistä klubeihin osallistumista tärkeänä koulutustapahtumana alan kehityksen seuraamiseksi.

Jos olet kiinnostunut klubin toiminnasta, ota yhteyttä klubista lisätietoja antavaan henkilöön.

 

Kelvin-klubi

Lämpötilasuureiden tapaaminen järjestetään vuosittain (tammikuussa) yhteistyössä Paine-klubin kanssa. Mukana toiminnassa on n. 20 henkilöä.

Lisätietoja: Sari Saxholm, etunimi.sukunimi@vtt.fi

Massaklubi

Massaklubin tapaamisia järjestetään vuosittain. Tapaamisiin osallistuu yleensä n. 15 henkilöä. 

Lisätietoja: Sari Saxholm, etunimi.sukunimi@vtt.fi

Nestevirtausklubi

Nestevirtausklubi järjestää tapaamisia ja seminaareja tarpeen mukaan.   

Lisätietoja: Petri Koponen, etunimi.sukunimi@vtt.fi

Paineklubi

Paineklubin tapaaminen järjestetään vuosittain (tammikuussa) yhteistyössä Kelvin-klubin kanssa. Mukana toiminnassa on n. 20 henkilöä.

Lisätietoja: Sari Saxholm, etunimi.sukunimi@vtt.fi

Pituusklubi — Suomen Laatuyhdistyksen Metrologiajaos   

Jaoksen toiminta-alueena ovat konepajatekniset mittaukset. Painopiste on suureissa pituus, kulma, tasomaisuus, suoruus, ympyrämäisyys ja pinnankarheus sekä mittauslaitteiden kalibroinnissa. Jäseniä on n. 50 ja vuosittain pidetään 4-5 kokousta sekä järjestetään Mittaukset konepajassa –seminaari. 

Lisätietoja: pj. Jari Karhu, Mitta Oy, etunimi.sukunimi@mitta.fi ja Veli-Pekka Esala, MIKES, etunimi.sukunimi@vtt.fi

Sähkömetrologiaklubi

Sähkömetrologiaklubi kokoontuu tavallisesti kaksi kertaa vuodessa. Sähkösuureiden lisäksi klubissa käsitellään myös aikaan ja taajuuteen sekä akustiikkaan liittyviä asioita.

Lisätietoja: Ilkka Iisakka, etunimi.sukunimi@vtt.fi

Voimaklubi

Voimaklubi järjestää mm. voiman ja vääntömomentin tapaamisia ja mittauspäiviä. Toiminnassa on mukana n. 40 henkilöä.

Lisätietoja: Petri Koponen, etunimi.sukunimi@vtt.fi

Voimaklubi Facebookissa​