Voima ja vääntömomentti


​Voiman kalibrointi

 VTT MIKES-Kajaani suorittaa voiman kalibrointeja alueella 1 N ... 1,1 MN, pienimmän mittausepävarmuuden ollessa 2×10–5. Kalibroitavia laitteita ovat muun muassa voima-anturit, voimanmittauslaitteet, vaa’at (esimerkiksi koukku-, pyöräpaino- ja lentokonevaa’at) ja vetokoelaitteet.

Voiman kalibrointi perustuu standardiin ISO 376. Voiman kalibrointi alueella 1 N ... 110 kN tehdään voima­normaaleilla, joiden toiminta perustuu suoraan kuormitukseen massoilla. Hydraulisella voimanormaalilla voidaan tehdä kalibroinnit alueella 20 kN ... 1,1 MN.

Voiman muodostus perustuu tunnetun massan aiheuttamaan voimaan maan vetovoimakentässä (F = mg). VTT MIKES-Kajaanin käyttämät massat ovat jäljitettävissä massan kansallisen mittanormaalin kautta BIPM:ssä säilytettävään kansainvälisen kilogramman prototyyppiin. Jäljitettävyys toteutetaan paitsi massojen kalibroinneilla myös kansainvälisillä vertailumittauksilla, joista avainvertailu on tärkein.

Voiman mittausalueet ja -epävarmuudet:

 Voiman alueet.png

 

Vääntömomentin kalibrointi

MIKES-Kajaani suorittaa vääntömomentin kalibrointeja alueella 0,1 Nm ... 20 kNm, parhaimman mittauskyvyn ollessa 5×10–4. Vääntömomentin kalibrointi tapahtuu vääntömomentin perusnormaaleilla tai referenssiantureihin perustuvilla normaaleilla.

Vääntömomentin mittausalueet ja -epävarmuudet:

Vääntömomentin alueet.png 

 

Lisätietoja